Načítavam stránku...

Oznamujeme absolventom I. stupňa štúdia Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave, že slávnostné promócie sa uskutočnia v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave dňa 3. júla 2018 (utorok) o 10.00 hodine

Promovaní absolventi sa dostavia do priestorov Auly už o 9.00 hodine. Pracovníčka Dekanátu NHF EU Vám predloží knihu diplomov, kde podpisom potvrdíte prevzatie diplomu a nacvičíte si slávnostný nástup na promócie.

Milí študenti!

V súvislosti s novým akademickým rokom si Vás dovoľujeme upozorniť na nový spôsob zápisov do vyššieho ročníka  - a to výber termínu v rámci časového harmonogramu prostredníctvom systému AIS2.

Oznamujeme absolventom Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave, že promócie

  • pre absolventov 2. stupňa štúdia (inžinierskeho) sa uskutočnia dňa 26. júna 2018 v Inchebe;
  • pre absolventov 1. stupňa štúdia (bakalárskeho) sa uskutočnia dňa 03. júla 2018 v Aule Ekonomickej univerzity.

Časový harmonogram, rozdelenie podľa študijných programov a podrobnejšie informácie budú včas zverejnené na stránke NHF.

 Prihlasovanie na mobility v rámci štipendijného programu CEEPUS pre študentov na akademický rok 2018/2019 bolo otvorené:

Študenti sa môžu uchádzať o štúdium v rámci siete AMADEUS - CIII-AT-0068-14-1819 na nasledovných univerzitách:

WU – (Vienna University of Economics and Business) / Austria

Od účastníkov na WU – (Vienna University of Economics and Business) sa vyžaduje veľmi dobrá znalosť nemčiny aj angličtiny.  

University „Luigj Gurakuqi“ Shkodër / Albania

Na University „Luigj Gurakuqi“ of Shkodra je potrebná znalosť angličtiny.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?