Načítavam stránku...

 Prihlasovanie na mobility v rámci štipendijného programu CEEPUS pre študentov na akademický rok 2018/2019 bolo otvorené:

Študenti sa môžu uchádzať o štúdium v rámci siete AMADEUS - CIII-AT-0068-14-1819 na nasledovných univerzitách:

WU – (Vienna University of Economics and Business) / Austria

Od účastníkov na WU – (Vienna University of Economics and Business) sa vyžaduje veľmi dobrá znalosť nemčiny aj angličtiny.  

University „Luigj Gurakuqi“ Shkodër / Albania

Na University „Luigj Gurakuqi“ of Shkodra je potrebná znalosť angličtiny.

Pokyny pri písaní záverečných prác :

- NHF

- EaP

Aktualizácia 9. apríla : 

  1. Záverečná práca nemusí byť podpísaná študentom (nakoľko už nie je súčasťou práce čestné prehlásenie a zadanie práce sa tlačí z Ais-u verzia bez podpisu študenta);
  2. Pri pokynoch NHF bolo doplnené v úvodnej časti, že na splnenie podmienok je potrebné získať zápočet za Seminár k záverečnej práci, nie za záverečnú prácu.

Vážené študentky, vážení študenti,

dávame vám do pozornosti druhé kolo elektronického predzápisu povinne voliteľných a výberových predmetov, ktoré sa uskutoční prostredníctvom AISu od 27.3.2018  od 10.00 do 3.4.2018 do 18.00. Venujte tomuto druhému kolu pozornosť, nakoľko boli z AISu odstránené predmety, na ktoré sa v prvom kole neprihlásil dostatočný počet záujemcov. Skontrolujte si preto veľmi dôsledne, či máte vo svojom zápisnom liste navolený dostatočný počet kreditov, ak nie, doplňte si chýbajúce kredity z ponuky svojho študijného programu v AISe.

S pozdravom Študijné oddelenie NHF EU v Bratislave

Študijné pobyty v zahraničí

akademický rok 2018/2019

Chcete študovať v zahraničí? Nestihli ste si podať prihlášku? Nevadí! 

V aplikácii studyabroad.sk si podáte prihlášku, nahráte potrebné dokumenty – životopis, motivačný list, výpis známok v AJ, predbežný návrh predmetov. Nezabudnite prihlášku ODOSLAŤ!

Vytlačené a podpísané dokumenty spolu s prihláškou (Application Form) odovzdáte na Referáte zahraničných vzťahov NHF,

miestnosť 2B09 do 20.4.2018 do 12:00 hod.

Nakoľko ide o dodatočnú výzvu je potrebné si vybrať zahraničnú univerzitu z priloženého zoznamu.

Podrobné informácie nájdete na: https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/odchadzajuci-studenti/erasmus-studium-v-eu#vseobecne-informacie

V prípade otázok neváhajte kontaktovať Referát zahraničných vzťahov.

Výpis známok v AJ získate na príslušnom študijnom oddelení.

Termín ústneho pohovoru je: 20.4.2018 od 14:00 hod. v miestnosti 1C.02.

 

Zoznam univerzít.

Oznamujeme Vám, že je potrebné si v AISe skontrolovať (po 9.3.2018), či Vaša téma ZP bola akceptovaná vedúcim ZP  z príslušnej katedry.

Zároveň Vás upozorňujeme, že je Vašou povinnosťou do 31.3.2018 kontaktovať príslušného vedúceho ZP v čase jeho konzultačných hodín.

Študijné oddelenie NHF

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?