Ekonomická univerzita v Bratislave poskytne v nevyhnutných prípadoch možnosť ubytovania študentom záverečných ročníkov v čase od 10.00 hod. dňa predchádzajúceho dňu konania štátnych skúšok do 15.00 hod. dňa konania štátnych skúšok. Viac informácií nájdete tu.

Bakalárske štátnice EaP (obhajoba prác vedených na PraF a predmet Správne právo) sa budú konať na PraF v termíne 2.6. až 3.6. 2020 online cez MS Teams.

Bakalárske štátnice EaP (obhajoba prác vedených na NHF a predmet Národohospodárske náuky) sa budú konať na NHF v termíne 29.6.2020 od 8,00 hod. Forma štátnic bude upresnená neskôr.

Študenti sa môžu prihlasovať v AIS EUBA od 18.5.2020 do 24.5.2020.