Načítavam stránku...

Milí študenti!

V súvislosti s novým akademickým rokom si Vás dovoľujeme upozorniť na nový spôsob zápisov do vyššieho ročníka  - a to výber termínu v rámci časového harmonogramu prostredníctvom systému AIS2.

Oznamujeme absolventom Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave, že promócie

  • pre absolventov 2. stupňa štúdia (inžinierskeho) sa uskutočnia dňa 26. júna 2018 v Inchebe;
  • pre absolventov 1. stupňa štúdia (bakalárskeho) sa uskutočnia dňa 03. júla 2018 v Aule Ekonomickej univerzity.

Časový harmonogram, rozdelenie podľa študijných programov a podrobnejšie informácie budú včas zverejnené na stránke NHF.

 Prihlasovanie na mobility v rámci štipendijného programu CEEPUS pre študentov na akademický rok 2018/2019 bolo otvorené:

Študenti sa môžu uchádzať o štúdium v rámci siete AMADEUS - CIII-AT-0068-14-1819 na nasledovných univerzitách:

WU – (Vienna University of Economics and Business) / Austria

Od účastníkov na WU – (Vienna University of Economics and Business) sa vyžaduje veľmi dobrá znalosť nemčiny aj angličtiny.  

University „Luigj Gurakuqi“ Shkodër / Albania

Na University „Luigj Gurakuqi“ of Shkodra je potrebná znalosť angličtiny.

Pokyny pri písaní záverečných prác :

- NHF

- EaP

Aktualizácia 9. apríla : 

  1. Záverečná práca nemusí byť podpísaná študentom (nakoľko už nie je súčasťou práce čestné prehlásenie a zadanie práce sa tlačí z Ais-u verzia bez podpisu študenta);
  2. Pri pokynoch NHF bolo doplnené v úvodnej časti, že na splnenie podmienok je potrebné získať zápočet za Seminár k záverečnej práci, nie za záverečnú prácu.

Vážené študentky, vážení študenti,

dávame vám do pozornosti druhé kolo elektronického predzápisu povinne voliteľných a výberových predmetov, ktoré sa uskutoční prostredníctvom AISu od 27.3.2018  od 10.00 do 3.4.2018 do 18.00. Venujte tomuto druhému kolu pozornosť, nakoľko boli z AISu odstránené predmety, na ktoré sa v prvom kole neprihlásil dostatočný počet záujemcov. Skontrolujte si preto veľmi dôsledne, či máte vo svojom zápisnom liste navolený dostatočný počet kreditov, ak nie, doplňte si chýbajúce kredity z ponuky svojho študijného programu v AISe.

S pozdravom Študijné oddelenie NHF EU v Bratislave

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?