POZOR INFORMÁCIA PRE ŠTUDENTOV NHF

Všetci študenti NHF, ktorí sa prihlásili na rozvrh letného semestra na cudzie jazyky budú hromadne odhlásení, nakoľko zverejnený rozvrh v AIS je ešte len pracovnou verziou. Termín, od kedy sa bude možné prihlásiť na rozvrh letného semestra bude zverejnený na stránke NHF v najbližších dňoch.

Vážené študentky, vážení študenti,

Do dnešného dňa viaceré katedry na Univerzite Komenského potvrdili, že v týždni 16.12.2019-20.12.2019 nebudú realizovať prednášky (KRPKCP, KTPSV, UPITPDV, KFP, KTPKK, KMPMV, UEV, KPPPSZ). Sledujte prosím webové stránky príslušných katedier alebo ústavov (nielen tých, ktoré túto informáciu potvrdili do dnešného dňa) týkajúce sa spresnenia tejto informácie. Zrušenie prednášok nemá vplyv na vopred dohodnuté aktivity, napr. priebežné skúšanie, semináre, a ani na rozsah prebratej matérie.

 

Milé študentky, milí študenti NHF,

chcete študovať na jednej z prestížnych partnerských univerzít v zahraničí? Teraz máte skvelú príležitosť v rámci programu Erasmus+. Otvárame výzvu na podávanie prihlášok na Erasmus+ štúdium v akademickom roku 2020/2021. Nenechajte si ujsť túto výzvu, nakoľko ponuka univerzít je najväčšia v prvej výzve a top univerzity sa stihnú obsadiť už v hlavnej výzve! Termín na podanie prihlášky je najneskôr 17. február 2020 (do polnoci). Prečítajte si informácie o programe ERASMUS+, partnerských univerzitách, na ktoré môžete vycestovať a aktuálnych sadzbách grantov na mobilitu študentov.

DÔLEŽITÉ TERMÍNY

Deadline na podávanie prihlášok: 17.2.2020 do 24:00.

Termín výberového konania (osobných pohovorov): 26.2.2020 od 9:00. (POZOR ZMENA!)

Welcome Back - podujatie je venované študentom, ktorí sa zo študijného pobytu vrátili a radi by sa podelili o svoje zážitky zo zahraničia, no takisto je zameraná na študentov, ktorí by sa chceli do zahraničia vydať a využiť tak program ERASMUS+.