Milé študentky, milí študenti NHF,

chcete študovať na jednej z prestížnych partnerských univerzít v zahraničí? Teraz máte skvelú príležitosť v rámci programu Erasmus+. Otvárame výzvu na podávanie prihlášok na Erasmus+ štúdium v akademickom roku 2022/2023. Nenechajte si ujsť túto výzvu, nakoľko ponuka univerzít je najväčšia v prvej výzve a top univerzity sa stihnú obsadiť už v hlavnej výzve! Termín na podanie prihlášky je najneskôr 16. február 2022 (do polnoci). Prečítajte si informácie o programe ERASMUS+ a aktuálnych sadzbách grantov na mobilitu študentov a pozrite aktuálnu ponuku zahraničných univerzít na https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/partnerske-institucie-a-medzinarodne-organizacie.