Načítavam stránku...

Neváhaj a využi jedinečnú príležitosť zúčastniť sa Erasmus+ praktickej stáže. Získaj odborné / praktické zručnosti s cieľom lepšie pochopiť ekonomické a spoločenské podmienky hostiteľskej krajiny v súčinnosti s nadobudnutím pracovných skúseností a jazykových zručností.

Dňa 3.4.2019 sa konalo fakultné kolo - NHF Študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ), na ktorom sa zúčastnilo sedem študentov so šiestimi vedeckým prácami.

Volebná komisia pre voľby do študentskej časti Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave týmto v súlade so Zásadami volieb do Akademického senátu Ekonomickej univerzity  v Bratislave schválenými na zasadnutí AS EU v Bratislave dňa 28. 3. 2019 vyhlasuje voľby do študentskej časti Akademického senátu EU v Bratislave a zverejňuje pravidlá, termín a spôsob uskutočnenia volieb.

Nechceš v utorok prokrastinovať, no zatiaľ nemáš žiadne plány? Príď na prednášku a nauč sa základy fundamentálnej analýzy a jej aplikáciu na vami vybranú spoločnosť.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?