Načítavam stránku...

Vysokoškolský Športový Klub Ekonóm pri Ekonomickej Univerzite svojím programom zabezpečuje členom klubu z radov študentov, kamarátov, absolventov a zamestnancov školy rekreačné a športové aktivity. Tieto aktivity sú poskytované nad rámec povinnej a voliteľnej telesnej výchovy (zabezpečovanej CTVŠ) v priebehu semestra a skúškového obdobia

 
V mene Veľvyslanectva Japonska v SR si Vás dovoľujeme informovať o vypísaní výberových konaní na dva turnusy programu MIRAI, ktorý je krátkodobým programom pre mladých ľudí, študentov VŠ z Európy, Strednej Ázie a Kaukazu, ktorí študujú v odboroch politika, bezpečnostná politika, ekonómia, medzinárodné vzťahy, ázijské štúdiá, japonológia alebo v iných súvisiacich odboroch prostredníctvom JICE/EFIL.

Oznamujeme absolventom I. stupňa štúdia Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave, že slávnostné promócie sa uskutočnia v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave dňa 3. júla 2018 (utorok) o 10.00 hodine

Promovaní absolventi sa dostavia do priestorov Auly už o 9.00 hodine. Pracovníčka Dekanátu NHF EU Vám predloží knihu diplomov, kde podpisom potvrdíte prevzatie diplomu a nacvičíte si slávnostný nástup na promócie.

Milí študenti!

V súvislosti s novým akademickým rokom si Vás dovoľujeme upozorniť na nový spôsob zápisov do vyššieho ročníka  - a to výber termínu v rámci časového harmonogramu prostredníctvom systému AIS2.

Oznamujeme absolventom Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave, že promócie

  • pre absolventov 2. stupňa štúdia (inžinierskeho) sa uskutočnia dňa 26. júna 2018 v Inchebe;
  • pre absolventov 1. stupňa štúdia (bakalárskeho) sa uskutočnia dňa 03. júla 2018 v Aule Ekonomickej univerzity.

Časový harmonogram, rozdelenie podľa študijných programov a podrobnejšie informácie budú včas zverejnené na stránke NHF.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?