Department of Finance of the Faculty of National Economy, UEBA organized the 16th International Scientific Conference FINANCE AND RISK 2014 on 24 and 25 November 2014 in Bratislava, under the auspices of the Governor of the National Bank of Slovakia, Mr Jozef Makúch and the Rector of the University of Economics in Bratislava, Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.

Dňa 25. - 26. novembra 2013 Katedra financií Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave usporiadala XV. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie FINANCIE A RIZIKO, ktorá sa konala pri príležitosti 60. výročia založenia NHF EU v Bratislave a bola organizovaná pod záštitou podpredsedu vlády a ministra financií SR Petra Kažímíra.

Dňa 26. novembra 2012 Katedra financií Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave usporiadala XIV. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie FINANCIE A RIZIKO organizovanej pod záštitou podpredsedu vlády a ministra financií SR Petra Kažimíra.

Dňa 28. novembra 2011 Katedra financií Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave usporiadala XIII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie FINANCIE A RIZIKO organizovanej pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD.

Dňa 29. – 30. novembra 2010 Katedra financií Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave usporiadala XII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie FINANCIE A RIZIKO organizovanej pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD.

Dňa 30. novembra 2009 Katedra financií Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave usporiadala XI. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie FINANCIE A RIZIKO organizovanej pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD.