Oznam študentom 1. stupňa vysokoškolského štúdia - 2. a 3. ročník FBI, a študentom 2. stupňa vysokoškolského štúdia – 1. a 2. ročník (odbor Financie),  ktorí majú zapísanú odbornú prax. Informácie o absolvovaní OP a následnom udelení hodnotenia za vykonanie OP Vám budú zverejnené začiatkom mesiaca október 2020.