OZNAM PRE

Denných 2. ROČNÍK I. STUPEŇ A 1. ROČNÍK II. STUPEŇ

Externých 3. ROČNÍK I. STUPEŇ A 2. ROČNÍK II. STUPEŇ

Študent si prostredníctvom priloženého tlačiva môže navrhnúť vlastnú tému záverečnej práce, pričom sa môže poradiť s študíjnym poradcom (tútorom), resp. potenciálnym školiteľom. Témy sa nahlasujú na sekretariáte katedry - poslaním na mail

TERMÍN DO 25.01. 2018

Dňa 27. 11. 2018 od 09:00 do 11:00 sa uskutoční exkurzia do spoločnosti Dell, s. r. o., v rámci ktorej bude aj prednáška na tému Dane a účtovníctvo. Exkurzie sa zúčastnia študenti 4. ročníka DDP v rámci predmetu Daňové účtovníctvo. Pozvaní sú všetci, ktorých zaujíma svet daní a účtovania. V prípade záujmu sa môžte prihlásiť na .

Chcete vedieť ako aplikovať zmluvy o zamedzenídvojitého zdanenia po zavedení MLI? Potom neváhajte a príďte na prednášku z medzinárodného zdaňovania, na ktorej vystúpia hostia - odborníci zo spoločnosti Ernst&Young. Bude v pondelok 26. novembra 2018 o 11,00 hod v miestnosti D 116. Pozývame vás!