Načítavam stránku...

Dňa 25. - 26. novembra 2013 Katedra financií Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave usporiadala XV. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie FINANCIE A RIZIKO, ktorá sa konala pri príležitosti 60. výročia založenia NHF EU v Bratislave a bola organizovaná pod záštitou podpredsedu vlády a ministra financií SR Petra Kažímíra.

Dňa 26. novembra 2012 Katedra financií Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave usporiadala XIV. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie FINANCIE A RIZIKO organizovanej pod záštitou podpredsedu vlády a ministra financií SR Petra Kažimíra.

Dňa 28. novembra 2011 Katedra financií Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave usporiadala XIII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie FINANCIE A RIZIKO organizovanej pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD.

Dňa 29. – 30. novembra 2010 Katedra financií Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave usporiadala XII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie FINANCIE A RIZIKO organizovanej pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD.

Dňa 30. novembra 2009 Katedra financií Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave usporiadala XI. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie FINANCIE A RIZIKO organizovanej pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?