Načítavam stránku...

V septembri sme sa zúčastnili športového dňa rektora 2012. Katedra hospodárskej politiky postavila silný volejbalový tím, ktorý vyhral volejbalový turnaj, aj keď treba priznať, že konkurencia nebola veľmi silná.

Pred začiatkom semetra sme zorganizovali malý vedecký seminár s prof. Christophom Weissom (Ekonomická univerzita vo Viedeni), počas ktorého predstavil svoje ťažiskové oblasti výskumu, projekty a publikácie (z oblasti Industrial Economics). Bola to výborná príležitosť nájsť spoločné témy a prieniky výskumu, resp. sa bližšie oboznámiť s touto oblasťou výskumu, ktorá je na Slovensku pomerne nová.

V dňoch 25. – 29. júna 2012 organizovala Katedra hospodárskej politiky Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave „20. ročník medzinárodnej Input-Output konferencie“, ktorej odborným garantom bola International Input-Output Association. Každoročne sa toto celosvetové podujatie organizuje na inom kontinente. Minulý rok boli hosťujúcou krajinou USA, na budúci rok to bude Japonsko.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?