Načítavam stránku...

Pred začiatkom semetra sme zorganizovali malý vedecký seminár s prof. Christophom Weissom (Ekonomická univerzita vo Viedeni), počas ktorého predstavil svoje ťažiskové oblasti výskumu, projekty a publikácie (z oblasti Industrial Economics). Bola to výborná príležitosť nájsť spoločné témy a prieniky výskumu, resp. sa bližšie oboznámiť s touto oblasťou výskumu, ktorá je na Slovensku pomerne nová.

V dňoch 25. – 29. júna 2012 organizovala Katedra hospodárskej politiky Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave „20. ročník medzinárodnej Input-Output konferencie“, ktorej odborným garantom bola International Input-Output Association. Každoročne sa toto celosvetové podujatie organizuje na inom kontinente. Minulý rok boli hosťujúcou krajinou USA, na budúci rok to bude Japonsko.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?