Načítavam stránku...

Pozvanie na Bratislava Economic Seminar v marci prijal Jan Fidrmuc z Brunel University vo Veľkej Británii. Vo svojej prednáške sa venoval multiplikátoru vládnych výdavkov, pričom prezentoval výsledky svojho nového výskumu, ktorý využíva údaje o prírodných katastrofách. Názov prednášky bol: Government Spending Shocks and the Multiplier: New Evidence from the U.S. Based on Natural Disasters

Profesor Herbert Dawid (Bielefeld University, Germany)  mal vo februári zaujímavú prednášku na tému:Spatial labor market frictions and economic convergence: policy implications from a heterogeneous agent model. Podujatie sa uskutočnilo v rámci pravidelného cyklu Bratislava Economic Seminar. 

V rámci Týždňa vedy v SR zogranizovala Katedra hospodárskej politiky zaujímavé vedecké podujatia. Jednak prednášku prof. Crespa z Ekonomickej univerzity vo Viedni. A zároveň workshop s p. Hajnovičovou z INFOSTATU, s ktorou sme diskutovali možnosti využitia input-output tabuliek pri sektorových analýzach a rozšíreniach pre automobilový priemysel.

Profesor z Univerzity vo Viedni, Gerhard Sorger, prijal pozvanie na Bratislava Economic Seminar, kde prispel prednáškou na tému: Central bank independence and the monetary instrument problem. Počas svojho vystúpenie prezentoval výsledky výskumu ohľadom nezávislosti centrálnych bánk a nástrojmi, ktoré ma centrálna banka k dispozícii.

Na októbrový seminár prijal pozvanie prof. Nicola Acocella (Sapienza University of Rome), ktorý okrem iného vydal učebnicu hospodárskej politiky, ktorá sa používa pri jej výuke na viacerých zahraninčných univerzitách - Economic Policy in the Age of Globalisation. Na seminári prispel prednáškou na tému: The theory of economic policy: from a theory of control to a theory of conflict (resolutions). 

V septembri sme sa zúčastnili športového dňa rektora 2012. Katedra hospodárskej politiky postavila silný volejbalový tím, ktorý vyhral volejbalový turnaj, aj keď treba priznať, že konkurencia nebola veľmi silná.

Pred začiatkom semetra sme zorganizovali malý vedecký seminár s prof. Christophom Weissom (Ekonomická univerzita vo Viedeni), počas ktorého predstavil svoje ťažiskové oblasti výskumu, projekty a publikácie (z oblasti Industrial Economics). Bola to výborná príležitosť nájsť spoločné témy a prieniky výskumu, resp. sa bližšie oboznámiť s touto oblasťou výskumu, ktorá je na Slovensku pomerne nová.

V dňoch 25. – 29. júna 2012 organizovala Katedra hospodárskej politiky Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave „20. ročník medzinárodnej Input-Output konferencie“, ktorej odborným garantom bola International Input-Output Association. Každoročne sa toto celosvetové podujatie organizuje na inom kontinente. Minulý rok boli hosťujúcou krajinou USA, na budúci rok to bude Japonsko.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?