Načítavam stránku...

16. októbra sa uskutočnil ďalší seminár z cyklu Bratislavských ekonomických seminárov. Tieto semináre organizuje Katedra hospodárskej politiky spolu s odborom výskumu NBS a Centrom pre ekonómiu a financie UK v Bratislave. Tento semester prebiehajú semináre na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK, Prednášková sála C, Mlynská dolina, Bratislava.

Od 9. júla do 12 júla sa uskutočnil ďalší, už v poradí 21. ročník medzinárodnej input-output konferencie v japonskom meste Kitakyushu. Jedná sa o pravidelnú konferenciu, ktorú organizuje International Input-Output Association (IIOA) spolu s lokálnymi inštitúciami, a pravidelne sa jej zúčastňujú experti z desiatok krajín z celého sveta. Minulý rok sa na jej organizácii podieľala KHP a tento rok jej zástupcovia nechýbali ani v Japonsku.

Katedra hospodárskej politiky uskutočnila ďalší seminár z cyklu Bratislava Economic Seminar. Tieto semináre spoluorganizuje odbor výskumu NBS s Katedrou hospodárskej politiky a Centrom pre ekonómiu a financie. Na júnovom seminári vystúpil prof. R. Neck s prednáškou na tému: “Haircuts” for the EMU Periphery: Virtue or Vice?

Katedra hospodárskej politiky pripravila spolu s Centrom pre ekonómiu a financie UK, Národnou bankou Slovenska a Protimonopolným úradom SR, ďalšie vedecko-výskumné podujatie „Letná škola slovenských ekonómov 2013", ktoré sa uskutočnilo v dňoch 23. 5. – 26. 5. 2013 v Belušských Slatinách.

V apríli zorganizovala Katedra hospodárskej politiky ďalší seminár z cyklu Bratislava Economic Seminar, ktoré spoluorganizuje s odborom výskumu NBS a Centrom pre ekonómiu a financie. Na tomto semináry vystúpil Martin Kahanec, z inštitútu "Central European Labour Studies Institute" s prednáškou na tému: Migration, integration, and economic prosperity in the EU: Debunking a minefield of faulty paradigms. Podujatie sa uskutočnilo v konferenčnej sále Národnej banky Slovenska.

Pozvanie na Bratislava Economic Seminar v marci prijal Jan Fidrmuc z Brunel University vo Veľkej Británii. Vo svojej prednáške sa venoval multiplikátoru vládnych výdavkov, pričom prezentoval výsledky svojho nového výskumu, ktorý využíva údaje o prírodných katastrofách. Názov prednášky bol: Government Spending Shocks and the Multiplier: New Evidence from the U.S. Based on Natural Disasters

Profesor Herbert Dawid (Bielefeld University, Germany)  mal vo februári zaujímavú prednášku na tému:Spatial labor market frictions and economic convergence: policy implications from a heterogeneous agent model. Podujatie sa uskutočnilo v rámci pravidelného cyklu Bratislava Economic Seminar. 

V rámci Týždňa vedy v SR zogranizovala Katedra hospodárskej politiky zaujímavé vedecké podujatia. Jednak prednášku prof. Crespa z Ekonomickej univerzity vo Viedni. A zároveň workshop s p. Hajnovičovou z INFOSTATU, s ktorou sme diskutovali možnosti využitia input-output tabuliek pri sektorových analýzach a rozšíreniach pre automobilový priemysel.

Profesor z Univerzity vo Viedni, Gerhard Sorger, prijal pozvanie na Bratislava Economic Seminar, kde prispel prednáškou na tému: Central bank independence and the monetary instrument problem. Počas svojho vystúpenie prezentoval výsledky výskumu ohľadom nezávislosti centrálnych bánk a nástrojmi, ktoré ma centrálna banka k dispozícii.

Na októbrový seminár prijal pozvanie prof. Nicola Acocella (Sapienza University of Rome), ktorý okrem iného vydal učebnicu hospodárskej politiky, ktorá sa používa pri jej výuke na viacerých zahraninčných univerzitách - Economic Policy in the Age of Globalisation. Na seminári prispel prednáškou na tému: The theory of economic policy: from a theory of control to a theory of conflict (resolutions). 

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?