Načítavam stránku...

V stredu, 27. novembra 2013, sa v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia „Národohospodársky význam automobilového priemyslu na Slovensku“. Hlavným cieľomkonferencie bola prezentácia štúdie a diskusia k výsledkom výskumu o význame automobilového priemyslu na Slovensku, ktorú pripravila Katedra hospodárskej politiky Ekonomickej univerzity v Bratislave pre Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky.

V rámci Týždňa vedy 2013 sa uskutočnilo podujatie k skúsenostiam so 7. Rámcovým programom EÚ, ako aj o pripravovanom programe Horizon 2020, ktorý bude jeho nasledovníkom a zastreší aj viaceré predchádzajúce roztrúsené aktivity a iniciatívy Európskej komisie.

16. októbra sa uskutočnil ďalší seminár z cyklu Bratislavských ekonomických seminárov. Tieto semináre organizuje Katedra hospodárskej politiky spolu s odborom výskumu NBS a Centrom pre ekonómiu a financie UK v Bratislave. Tento semester prebiehajú semináre na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK, Prednášková sála C, Mlynská dolina, Bratislava.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?