Dňa 20. marca 2013 sa na pôde Národnej banky Slovenska uskutočnila v rámci „Bratislava Economic Seminar“ prednáška prof. Jana Fidrmuca z Brunel University vo Veľkej Británii na tému „Government Spending Shocks and the Multiplier: New Evidence from the U.S. Based on Natural Disasters“. Semináre spoluorganizuje odbor výskumu NBS s Katedrou hospodárskej politiky NHF EU v Bratislave a Centrom pre ekonómiu a financie FMFI UK.

Dňa 12. decembra 2012 sa na pôde NHF EU v Bratislave uskutočnila v rámci „Bratislava Economic Seminar“ prednáška Maroša Servátka z University of Canterbury na tému „Status Quo Effects in Fairness Games: Reciprocal Responses to Acts of Commission vs. Acts of Omission“. Semináre spoluorganizuje odbor výskumu NBS s Katedrou hospodárskej politiky NHF EU v Bratislave a Centrom pre ekonómiu a financie FMFI UK.

Dňa 21. novembra 2012 sa na pôde NHF EU v Bratislave uskutočnila v rámci „Bratislava Economic Seminar“ prednáška prof. Gerharda Sorgera z University of Vienna na tému „Independence and the monetary instrument problem“. Semináre spoluorganizuje odbor výskumu NBS s Katedrou hospodárskej politiky NHF EU v Bratislave a Centrom pre ekonómiu a financie FMFI UK.

Pri príležitosti 40. výročia vedeckej spolupráce medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie organizovala Katedra ekonomickej teórie Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave dňa 9. novembra 2012 medzinárodnú vedeckú konferenciu „ Ekonomická teória a ekonomická realita 2012“.

Katedra Hospodárskej politiky v spolupráci s Prognostickým ústavom SAV a Infostatom zorganizovala na pôde NHF EU v Bratislave dňa 6. novembra 2012 vedecký seminár pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku pod názvom „ Národohospodársky význam automobilového priemyslu - využitie Input-Output modelu“. Seminár bol zameraný na problematiku tvorby symetrických input-output tabuliek. So zaujímavým príspevkom vystúpila Ing. Viera Hajnovičová, PhD. z Infostatu, ktorá prezentovala tvorbu tabuliek dodávok a použitia za Slovenskú republiku.

Vedecký seminár Katedry poisťovníctva sa konal dňa 06.11.2012 v rámci Týždňa vedy a techniky 2012 na pôde Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bol zameraný na priblíženie vedeckovýskumnej činnosti jednotlivých členov katedry. V rámci seminára boli prezentované viaceré zaujímavé témy, ktoré pútavo odhaľovali aj tie najtajnejšie zákutia a otázky poistnej vedy a snažili sa predostrieť ich riešenie širšiemu publiku.