V piatok 5.2.2016 sa na Národohodohospodárskej fakulte EU v Bratislave konal Deň otvorených dverí – Informačný deň.

Program informačného dňa fakulty zahájil svojím príhovorom dekan NHF Univ. prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik a po ňom sa našim potenciálnym študentom prihovorili na tému „Prečo študovať ekonómiu?" naša absolventka pani Ing. Elena Kohútiková, PhD.  - zástupkyňa generálneho riaditeľa VUB, a.s. a pán Mgr. Martin Šuster, PhD. – riaditeľ odboru výskumu Národnej banky Slovenska.

V tohtoročnom prieskume nezávislej Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) hodnotiacej kvantitatívnu a kvalitatívnu úroveň vzdelávania slovenských vysokých škôl, bola Národohospodárska fakulta EU v Bratislave hodnotená ako druhá najlepšia fakulta ekonomického zamerania v SR a najlepšia fakulta ekonomického zamerania v Bratislave. NHF EU v Bratislave bodovala najmä v oblasti vzdelávania a grantovej úspešnosti.

Národohospodárska fakulta prezentovala dňa 25.9.2015 svoj výskum na Noci výskumníkov 2015 v stánku Mestá a regióny na Slovensku, ktorý odborne zastrešila Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja.

Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave získala v roku 2015 Grant Nadácie VÚB na realizáciu projektu „Podpora internacionalizácie vedecko-výskumnej činnosti v ekonomických vedách“. Projekt má podporiť vedecko-výskumnú činnosť na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave prostredníctvom realizácie vedecko-výskumných aktivít jednotlivých členov fakulty v spolupráci so zahraničnými výskumníkmi.

Víťazom 6. ročníka súťaže Economicus - Cena Nadácie VÚB pre mladých ekonómov, sa stal kolektív autorov v zložení Zuzana Brokešová a Jana Péliová z Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave a Cary Deck z Economic Science Institute, University of Arkansas.  Autorský kolektív získal cenu za prácu „Experimentovanie s cenovou diskrimináciou založenou na predchádzajúcom nákupnom správaní“.

Katedra sociálneho rozvoja a práce dňoch 14. – 15. mája 2015 zorganizovala medzinárodnú vedeckú konferenciu „Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce 2015“, ktorá sa konala pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR JUDr. Jána RICHTERA a rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda DAŇA, PhD.

Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja organizovala v spolupráci so Spoločnosťou pre regionálnu vedu a politiku (ERSA Slovak Section) a medzinárodným vedeckým časopisom Region Direct už 5. ročník Zimného seminára regionálnej vedy, ktorý sa tento rok uskutočnil v dňoch 11. - 14. marca 2015 na Štrbskom Plese.

Študenti študijného programu Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika sa zúčastnili praxe v TV Ružinov. Táto skúsenosť ich nesmierne obohatila a nadchla až natoľko, že sa rozhodli o svojich skúsenostiach napísať článok pod názvom „Z lavice do praxe“.

Národohospodárska fakulta EU v Bratislave sa v dňoch 3. až 7. novembra 2014 stala hostiteľomMedzinárodného zasadnutia akcie COST IS 1102: „Social Services, Welfare State and Places. The restructuring of social services in Europe and its impacts on social and territorial cohesion and governance.“, ktoré sa uskutočnilo pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolfa Siváka, ministra práce sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera a primátora hlavného mesta SR Bratislava Milana Ftáčnika.