Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

TREBICHALSKÁ, Miriama, Ing.
TREBICHALSKÁ, Miriama, Ing.
Katedra sociálneho rozvoja a práce
interný doktorand
4B06
...

konzultácie

Zimný semester 2019/2020

utorok 14.30 - 16.00

Vyučované predmety

Sociálna politika

Simulátor pracovných pohovorov

Vplyv životných podmienok na pracovnú mobilitu v rámci partnerstva EURES-T Beskydy

Oblasti výskumu:

  • sociálna politika, trh práce, nezamestnanosť rizikových skupín na trhu práce, pracovná mobilita, sociálne partnerstvo

Riešené projekty:

  • Súčasnosť a perspektívy zmien zamestnanosti a súvisiacich procesov v kontexte napĺňania cieľov Európskej stratégie zamestnanosti
  • Investície domácností do bývania a možnosti ich alternatívneho využitia ako dodatočného príjmu v čase poberania dôchodkovej dávky
  • projekt ,,P2P Central Europe´´ v spolupráci s British Council

Jazyky:                                           

  • Anglický jazyk
  • Nemecký jazyk

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?