Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

ŠTURC, Boris, Ing., CSc.
ŠTURC, Boris, Ing., CSc.
Oddelenie meny a medzinárodných financií
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
zástupca vedúcej katedry
odborný asistent
3C.07
+421 2 6729 1337
...
nhf.euba.sk/zamestnanec/userprofile/sturc-boris

ZS 2019/2020:

Utorok: 8:00-9:00

Utorok: 17:00-18:00

 

Vyučované predmety

  • Opčné a swapové obchody
  • Opčné obchody
  • Operácie na finančnom trhu

Jazyky

  • Anglický jazyk,
  • Nemecký jazyk,
  • Ruský jazyk

 

Riešené projekty

Rozvojový projekt

  • Využívanie IT ako prostriedku pre e-vzdelávanie (e-lerning).

Grant VEGA

  • Ekonomické dôsledky nahradenia USD ako rezervnej meny eurom.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?