Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

STARÍČKOVÁ, Zuzana, Ing., PhD.
STARÍČKOVÁ, Zuzana, Ing., PhD.
Oddelenie verejných financií a riadenia verejných výdavkov
Katedra financií
odborný asistent
3B.07
+421 2 6729 1310
...

Utorok 8,15 - 9,00

Štvrtok 12,30 - 13,15

Vyučované predmety

  • Finančné účtovníctvo
  • Manažérske účtovníctvo
  • Národné účty

Finančné účtovníctvo – Praktikum, EKONÓM, 2006, ISBN 978-80-225-1961-8, 188 s.

Využitie medzinárodných štandardov v oblasti finančných nástro-jov.In: Integračný proces a jeho vplyv na verejné a podnikateľské financie,EKONÓM, 2008, ISBN 978-80-225-2583-1, s. 458-466

Proces harmonizácie účtovníctva v Európe. In: Financie a riziko, EKONÓM, 2009, ISBN 978-80-225-2867-2, s. 386-393

Medzinárodná harmonizácia účtovníctva. In:Financie a riziko, EKONÓM, 2009, ISBN 978-80-225-2745-3, s. 621-628, VEGA 1/0426/08

Manažérske účtovníctvo I., EKONÓM, 2010, 150 s. (9,397 AH) ISBN 978-80-225-2921-1

Vplyv kohéznej politiky Európskej únie na konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky, EKONÓM, 2010, 230 s. ISBN 978-80-225-3100-9

Účtovníctvo SR a medzinárodné štandardy finančného výkazníctva. In: Financie a riziko, EKONÓM, 2010, ISBN 978-80-225-3089-7, s. 368-375

Vplyv kohéznej politiky Európskej únie na konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky, záverečná správa za celú dobu riešenia projektu VEGA č. 1/0426/08,doba riešenia 2008-2010, Bratislava, 2010, 11 s.

Očakávané zmeny v oblasti medzinárodných štandardov finančného vykazovania (IFRS). In: Financie a riziko, EKONÓM, 2011, ISBN 978-80-225-3278-5, s. 181-188

Manažérske účtovníctvo II - Praktikum., EKONÓM, 2012, 162 s. (7,108 AH) ISBN 978-80-225-3399-7

Medzinárodné štandardy pre finančné vykazovanie podľa IAS/IFRS, Finančné trhy, 9 s., 2013, 9 s., Bratislava, ISSN 1336-5711

Problematika harmonizácie účtovných štandardov pre malé a stredné podniky v rámci EÚ, Ekonomické centrum, 2013, 5 s., ISSN 1336-9105

Oblasti výskumu

  • Využitie medzinárodných účtovných štandardov v procese medzinárodnej harmonizácie účtovníctva ako svetového trendu vo finančnom riadení,
  • Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IAS/IFRS

 

Riešené projekty

  • Verejné financie v procese integrácie ekonomiky Slovenskej republiky do Európskej únie, ved. Ing. Michal Borodovčák, CSc., projekt VEGA 136, č. 1/2547/05, 2005 - 2007
  • Vplyv kohéznej politiky Európskej únie na konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky, ved. doc. Ing. Erika Neubaerová, PhD., projekt VEGA č. 1/0426/08, doba riešenia 2008 - 2010

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?