Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

POLONYOVÁ Simona, Ing., PhD.
POLONYOVÁ Simona, Ing., PhD.
Katedra sociálneho rozvoja a práce
odborný asistent
4B03
+421 2 6729 1403
...

 

utorok 13.00 - 14.30

Vyučované predmety:

Ekonómia vzdelávania

Sociálne zabezpečenie

Polonyová, S. 2018. Rozvoj ľudských zdrojov v regióne. In: Vzdelávanie dospelých v regionálnom kontexte: zborník vedeckých štúdií. - Bratislava: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy, 2018. - ISBN 978-80-89654-40-6, s. 169-177.

Dudová, I. – Stanek, V. - Polonyová, S. Sociálna politika. - 1. vyd. - Bratislava: Wolters Kluwer, 2018. - 400 s. - ISBN 978-80-8168-866-9.

Social Entrepreneurship: A Way Developing Social Innovation in Regions / Dudová, I. - Polonyová, S. 2017. In: Current Trends in Public Sector Research: Proceedings of the 21st International Conference, Šlapanice. - Brno: Masarykova univerzita, 2017. - ISBN 978-80-210-8448-3. - s. 260-267.

Ľudský kapitál a regionálny rozvoj / Dudová, I.  - Polonyová, S., 2017. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2017, Brno 19. - 20. října 2017. - Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. - ISBN 978-80-7509-548-0. - s. 175-184.

Polonyová, S. 2017. Ďalšie vzdelávanie v systéme celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike In: Verejná správa a regionálny rozvoj: Ekonómia a manažment. - ISSN 1337-2955. - Roč. 13, č. 2 (2017), s. 62-68.

Social Innovations and Region / Dudová, I. – Polonyová, S.  2016. In: Region v rozvoji společnosti 2016: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. - Brno: Mendelova univerzita v Brně, 20.října 2016. - ISBN 978-80-7509-459-9. - s. 190-200.

Dudová, I. - Polonyová, S. Ekonómia vzdelávania: semináre a cvičenia. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 197 s. ISBN 978-80-225-3375-1.

VEGA 1/0221/10: Formovanie moderného sociálneho štátu pri utváraní podmienok udržateľného rozvoja na pozadí globalizácie a hospodárskej  recesie.

Grant MVP 2315020: Vybrané oblasti sociálnej politiky v procese formovania znalostnej ekonomiky.

APVV-0101-10 „Kreatívna ekonomika - národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly“ KRENAR. 

 Národný projekt „Rodovo citlivé rozpočtovanie na národnej a regionálnej úrovni“, kód projektu ITMS 27130230003, ITMS 27120230002, Projekt ESF v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?