Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

ROZBORILOVÁ, Dária, doc. Ing., CSc.
ROZBORILOVÁ, Dária, doc. Ing., CSc.
Oddelenie ekonómie
Katedra ekonomickej teórie
docent
5B.03
+421 2 6729 1553
...

Skúškové obdobie LS 2018/2019

Po: 8:00 - 9:00

Ekonomická teória 1

Ekonomická teória 2

Makroekonómia 2

Teória verejnej voľby

Úvod do teórie verejnej voľby

Rozborilová, D.: Makroekonómia 8. Teórie spotreby, úspor, investícií a vládnych výdavkov 2.prepracované vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo IURA EDITION, 2005, 246 strán, 17 AH, ISBN 80-8078-039-0

Ján Lisý a kolektív: Ekonómia v novej ekonomike. Druhé prepracované a doplnené vydanie, Bratislava : IURA EDITION, 2007, 634 strán, ISBN: 978-80-8078-164-4 + Ekonomia v novej ekonomike – testy. Rozborilová: učebnica 3,0 AH, CD: 0,7 AH % podiel 8,68

Rozborilová, D. a kolektív: Ekonómia v novej ekonomike. Praktikum. Bratislava : IURA EDITION. 2.prepracované a doplnené vydanie. 2007. 275 strán. ISBN 978-80-8078-166-8. 3,48 AH, podiel 48,7 %.

Rozborilová, D. : Teoretická formulácia problému nerovnosti a niektoré aspekty jeho riešenia. Ekonomický časopis, ročník. 41, No. 6, 1993 , p. 415 – 427 , 0,75 AH

Rozborilová, D. : Vysoká dôchodková nerovnosť – výrazný stimulačný faktor? (pp. 56-63) In : Zborník z medzinárodnej konferencie „Česká ekonomika 2000, Očekávání – skutečnosti- perspektivy“, Karviná, OPF Karviná, Slezská univerzita v Opave, rok 2000, ISBN 80-7248-059-6 3. diel, 508 strán:

Rozborilová, D. : Don Israel Patinkin. Odborný bankový časopis BIATEC. Bratislava : Vydavateľ Národná banka Slovenska, 2003, Vol. 11, No 9, ISSN 1335 - 0900

Rozborilová, D.: Franco Modigliani. Odborný bankový časopis BIATEC. Bratislava : Vydavateľ Národná banka Slovenska, 2004, Vol. 12, No. 1, pp. 12-15, ISSN 1335-0900

Rozborilová, D. : Mechanizmy verejnej voľby a verejný sektor - metodická pomôcka na semináre . Bratislava : ŠEVT, 2006. - 37 s. - ISBN 978-80-88707-78-3

Rozborilová, D. – History of Monetary Theory – the Inspiration for Contemporary Decisions of Subjects of the Banking Sector , pp. 95-105 In : Zborník príspevkov z IX. medzinárodnej konferencie „Future of Banking after the Year 2 000 in the World and in the Czech Republic – Role of banks in corporate governance and financing (Perspektívy bankovnictví po roce 2 000 ve světě a v České republice – Úloha bank při řízení a financování firem“, Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 20. – 21. 10. 2004 Karviná, 2004, ISBN 80-7248-271-8 

Rozborilová, D., Čaplánová A.: Inovácie vo vzdelávaní ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti v podmienkach formovania novej ekonomiky. In: Increasing competitiveness or regional, national and international markets [elektronický zdroj] : proceedings of the international academic conference on the occasion of the 30th anniversary of the founding of Faculty of Economics VŠB - Technical University of Ostrava / editor in chief: Jana Hančlová ; technical editors: Vítězslav Novák, Petr Rozehnal. - Elektronické textové dáta. - Ostrava : Faculty of Economics VŠB - Technical University of Ostrava, 2007. - ISBN 978-80-248-1457-5. - CD-ROM. September 4-6, 2007. (Zvyšování konkurenceschopnosti aneb Nové výzvy pro rozvoj regionů, států a mezinárodních trhů) – Ostrava

Rozborilová,D. – Čaplánová, A: Is there Equity in Access to Higher Education? (Impact of Higher Education Reforms on Access to Higher Education- Case study of Slovakia). s. 73-78. In: Investments in the Future – 2007. Sixth International scientific conference, October 18.-20. 2007. Festival and Congress Centre – Varna, Bulgaria, ISBN: 978-954-90156-3-8

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?