Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

KALIŠ, Richard Ing., PhD.
www.researchgate.net/profile/Richard_Kalis
KALIŠ, Richard Ing., PhD.
Katedra hospodárskej politiky
odborný asistent
4B.12
+421 2 6729 1412
...
richardkalis.wordpress.com/

Mikroekonomické politiky

Kvantitatívne metódy v ekonómii

Aktuálny zoznam možno nájsť v Slovenskej ekonomickej knižnici, na profile Research Gate alebo na Google Scholar

 

Publikácie v domácich karentovaných časopisoch:

 • DOVÁĽOVÁ, Gabriela - HOŠOFF, Boris - KALIŠ, Richard - LÁBAJ, Martin - STRACOVÁ, Erika. Analysis of the Impact of the CETA Trade Agreement between the EU and Canada on the Slovak Economy. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2018. ISSN 0013-3035, 2018, roč. 66, č. 8, s. 771-797. VEGA 2/0109/16, ITMS 26240120032.
 • KALIŠ, Richard - LÁBAJ, Martin - LUPTÁČIK, Mikuláš - MORVAY, Karol - STRACOVÁ, Erika. Development Trends and the Importance of Paper Industry for the Slovak Economy. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2018. ISSN 0013-3035, 2018, roč. 66, č. 9, s. 861-887. ITMS 26240120032.

 

Nepublikovaný výskum - Working papers: 

 • KALIŠ, Richard. Technical Efficiency of Slovak General Hospitals. In Working papers. - Bratislava : University of Economics in Bratislava. ISSN 1339-0430, 2018, no. 12, pp. 1-13 online.  I-18-108-00.
 • STRACOVÁ, Erika - KALIŠ, Richard. Input-Output analysis of deindustrialization and outsourcing. In Department of Economic Policy Working Paper Series. - Bratislava : University of Economics in Bratislava, Department of Economic Policy, 2017. ISSN 1339-0430, 2017, no. 11, pp. 2-12 online. I-17-104-00.
 • KALIŠ, Richard - LÁBAJ, Martin - ZEMANOVIČOVÁ, Daniela. Optimálne pokuty za kartelové dohody: prípad Slovenska. In EAPG working paper series. - Bratislava : SOLIM, 2016. ISSN 1338-2632, 2016, no. 11, pp. 2-32. APVV 0158-12.

 

Prezentácie na konferenciách: 

 • Slovak Economic Association Meeting (SEAM2017), 29 - 30.9.2017, Košice
 • Slovak Economic Association Meeting (SEAM2017), 21 – 22.9.2018, Bratislava
 • 10th biennial conference of the CzechEconomic Society,  1.12.2018, Praha

 

Účasť na vedeckých projektoch: 

 • APVV:  Entry and competition in regulated markets: evidence from Slovak pharmacy market, 2019-2023
 • VEGA: Policies evaluation beyond GDP: impact of unequal distribution of the socio-economic development determinants
 • Projekty mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave: Vstup na trh a konkurencia v zdravotníckom sektore na Slovensku, 2019
 • Projekty mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave: Hodnotenie efektívnosti potenciálnych koncentrácii na trhu zdravotnej starostlivosti, 2018
 • Projekty mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave: Sociálno-ekonomické aspekty deindustralizácie, 2017

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?