Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

PŘÍVARA, Andrej, Ing., PhD.
PŘÍVARA, Andrej, Ing., PhD.
Katedra sociálneho rozvoja a práce
odborný asistent
4B03
+421 2 6729 1403
...

Konzultácie

Zimný semester 2019/2020

štvrtok 12.00 - 13.30

 

 

Vyučované predmety

 • Manažment znalostí a organizačné správanie
 • Európske sociálne systémy
 • Selected issues of EU social policy
 • Psychologie sociale
 • Introduction à la sociologie
 • Vente active- Technique de vente

 

Gestor predmetov

 • Selected problems of EU social policy
 • Manažment znalostí a organizačné správanie

1. La Responsabilité sociale de ľentreprise comme interface entreprise/société / Magdaléna Přívarová, Andrej Přívara. - ITMS 26240120032, VEGA 1/0103/12. In Ľ Entrepreneur face aux politiques publiques européennes : travaux
scientifique du Réseau PGV, conférence internationale de Lisbonne, 13-14 septembre 2012. - Lisboa : PGV/ISLA Campus Lisboa, 2012. - ISBN 978-989-95523-2-6. - S. 260-270.

2. ADF Nezamestnanosť a politika flexiistoty na francúzskom trhu práce / Eva Rievajová, Andrej Přívara. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave = Economic review = scientific journal of the University
of Economics Bratislava. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2012. - ISSN 0323-262X. - Roč. 41, č. 2 (2012), s. 148-159.

3. ADF Aktuálne problémy španielského trhu práce a politika flexiistoty / Andrej Přívara. - VEGA 1/0103/12. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = the New economy : Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava scientific journal. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2012. - ISSN 1336-1732. - Roč. 5, č. 2 (Jún 2012), s. 60-70.

4. AFD Analýza situácie imigrantov na trhoch práce v krajinách V4. In Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 15. a 16. mája 2014, Veľký Meder, Slovensko [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3873-2, s. 391-396 CD-ROM. VEGA 1/0103/12.

- VEGA projekt 1/0001/16 Súčasnosť a perspektívy zmien zamestnanosti a súvisiacich procesov v kontexte napĺňania cieľov Európskej stratégie zamestnanosti (2016-2019) 
 - VEGA projekt 1/0287/19 Integrácia migrantov v krajinách Európskej únie z pohľadu migračných politík (2019-2021)      
 - Horizont 2020 MigrAtion Governance and asYlum Crises (skratka MAGYC), 2018-2021.

Jazyky

 • Anglický jazyk,
 • Nemecký jazyk,
 • Španielský jazyk,
 • Francúzsky jazyk

 

Oblasti výskumu

 • trh práce, politika flexiistoty

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?