Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

POBUDOVÁ, Daniela, Ing., PhD.
POBUDOVÁ, Daniela, Ing., PhD.
Katedra hospodárskej politiky
odborný asistent
4B.38
+421 2 6729 1438
...
nhf.euba.sk/administrator

Vyučované predmety

  • Prognostické metódy
  • Makroekonomické prognózovanie

Vincúr, P., Zajac, Š. a kol. – Úvod do prognostiky, Sprint, 2007, ISBN: 978-80-89085-9

Okáli, I. a kol. – Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2006, ISBN: 978-80-7144-158-8

Okáli, I. a kol. – Economic Development of Slovakia in 2006, ISBN: 978-80-7144-157-1

Gabrielová, H., Rumpelová, D. – Vplyv silného rastu na zmeny štruktúry a trh práce v slovenskej ekonomike, Ekonomický časopis 6/55/2007

Jazyky

  • Anglický jazyk

 

Oblasti výskumu

  • V pedagogickom procese sa zameriava na makroekonomické analýzy prostredníctvom Input-Output tabuliek, národných účtov a základmi ekonometrie.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?