Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

PILCH, Ctibor, Ing., PhD.
PILCH, Ctibor, Ing., PhD.
Oddelenie meny a medzinárodných financií
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
tajomník katedry
odborný asistent
3C.05
+421 2 6729 1337
...
nhf.euba.sk/zamestnanec/userprofile/pilch-ctibor

ZS 2019/2020:

Pondelok: 15:15-16:15

Utorok: 11:00-12:00

Vyučované predmety

 • Medzinárodné financie
 • Riadenie úverového portfólia
 • Behaviorálne financie

Údaje sú za roky 2005 - 2011

 

Učebnice a skriptá

 • Pilch,C., Šturc,B.,: Opčné obchody Bratislava 2006,Vydavateľstvo Derivat, s.r.o., ISBN 80-969439-1-X
 • Pilch,C., Šturc,B.,: Opčné obchody - praktikum Bratislava 2006,Vydavateľstvo Derivat,s.r.o., ISBN 80-969439-0-1
 • Pilch,C., Šturc,B.,: Bankovníctvo Bratislava 2005,CĎV Ekonomickej univerzity. Použité v e-learningovom vzdelávaní.ISBN nepridelené

 

Príspevky na medzinárodných vedeckých konferenciách

 • V zahraničí : 10
 • Na Slovensku : 15

 

Články v odborných časopisoch: 82 (k 12/2011)

Činnosti a aktivity

 • Šéfredaktor a člen redakčnej rady odborného časopisu FINANČNÉ TRHY (http://www.derivat.sk)
 • Predseda organizačného výboru medzinárodnej vedeckej konferencie FOR FIN 2008, FOR FIN 2009,FOR FIN 2010 a FIN STAR NET 2010, 2011 a FIN STAR NET 2012

 

Riešené projekty

 • 2005 – 2007 : Člen riešiteľského kolektívu projektu VEGA „Ekonomické, legislatívne a inštitucionálne aspekty zabezpečenia otimálneho vývoja meny, bankovníctva a finančného trhu SR v rámci jednotného trhu Európskej únie.“ 
  Zodpovednou riešiteľkou projektu bola doc. Ing. Eva Horvátová, CSc.
 • 2006 : Člen riešiteľského kolektívu projektu ESF „Využívanie IT ako prostriedku pre e-vzdelávanie (e-learning)“ financovaného z Európskeho sociálneho fondu. 
  Zodpovedný riešiteľ projektu bol: Ing. Boris Šturc, CSc.
 • 2008 – 2010 : Člen riešiteľského kolektívu projektu 220 1/ 0487 / 08 VEGA 16 „Globalizácia versus regulácia bankovníctva a finančného trhu“
  Zodpovedná riešiteľka projektu prof. Ing. Eva Horvátová, CSc.
 • 2010 – 2011 : Člen riešiteľského kolektívu projektu VEGA 266 13- 1 /0494 /10 Ekonomické dôsledky nahradenia USD eko rezervnej meny Eurom
  Zodpovedný riešiteľ projektu : Ing. Boris Šturc, CSc.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?