Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

ORBÁNOVÁ, Darina, Ing., PhD.
ORBÁNOVÁ, Darina, Ing., PhD.
Katedra pedagogiky
odborný asistent
4C.10
+421 2 6729 1410
...

Pondelok 12.00 - 13.30

Vyučované predmety

  • Didaktika podnikovej ekonomiky
  • Didaktika úvodu do makroekonómie
  • Pedagogická prax
  • Tvorba odborných prác a prezentačné zručnosti

 

Gestor predmetov

  • Pedagogická prax
  • Tvorba odborných prác a prezentačné zručnosti

Orbánová, D.: Didaktika podnikovej ekonomiky. Druhé vydanie. Bratislava : Vyd. EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3626-4.

Orbánová, D.: Didaktika úvodu do makroekonómie. Druhé, doplnené vydanie. Bratislava : Vyd. EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4198-5.

Orbánová, D.: Aktivizujúce vyučovacie metódy v ekonomickom vzdelávaní. Druhé, prepracované vydanie. Monografia. Bratislava : Vyd. EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3819-0.

Králová, A. – Novák, J. a kol.: Teoretické aspekty racionalizace ekonomického vzdělávání. Monografia. Časť -  Miesto a úloha vyučovacích metód v komplexnom didaktickom systéme. (podiel 90 strán). Praha : Press21, 2014. ISBN 978-80-905181-5-5.

Šlosár, R. a kol.: Aktuálne otázky didaktík odborných ekonomických predmetov.  Bratislava : Vyd. EKONÓM, 2002. ISBN 80-225-1487-X.

Orbánová, D.: Teoretické východiská výučby podnikovej ekonomiky. Bratislava : Vyd. EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2589-3.

Orbánová, D.: Aktuálne otázky výučby podnikovej ekonomiky. Bratislava : Vyd. EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2590-9.

Šlosár, R. a kol.: Finančná gramotnosť na základných školách. Bratislava : Vyd. EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3306-5.

Šlosár, R. a kol.: Finančná gramotnosť na stredných školách. Bratislava : Vyd. EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3305-8.

Orbánová, D. – Velichová, Ľ.: Význam podnikavosti a finančnej gramotnosti v socioekonomickom a osobnom rozvoji mladých ľudí v Slovenskej republike. In: Sociológia. Sociologický ústav SAV, 2013. ISSN 0049-1225, 2013, roč. 45, č. 5, s. 480 – 488.

Orbánová, D. – Velichová, Ľ.: Vybrané problémy marketingu (praktická časť). Bratislava : Vyd. EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2585-5.

Orbánová, D. – Velichová, Ľ.: Vybrané problémy marketingu (teoretická časť). Monografia. Bratislava : Vyd. EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2586-2.

Orbánová, D. – Velichová, Ľ.: Podniková ekonomika pre 1. ročník študijného odboru obchodná akadémia. Piate, aktualizované a prepracované vydanie. Bratislava : SPN, 2016. ISBN 978-80-10-03041-5.

Orbánová, D. – Velichová, Ľ.: Podniková ekonomika pre 2. ročník študijného odboru obchodná akadémia. Štvrté, aktualizované  vydanie. Bratislava : SPN, 2016. ISBN 978-80-10-03021-7.

Orbánová, D. – Velichová, Ľ.: Podniková ekonomika pre 3. ročník študijného odboru obchodná akadémia. Tretie, prepracované  vydanie. Bratislava : SPN, 2016. ISBN 978-80-10-02914-3.

Orbánová, D. – Velichová, Ľ.: Podniková ekonomika pre 4. ročník študijného odboru obchodná akadémia. Druhé, aktualizované a  prepracované  vydanie. Bratislava : SPN, 2016. ISBN 978-80-10-02915-0.

Orbánová, D. – Velichová, Ľ.: Praktická ekonomika 1 pre stredné umelecké školy. Bratislava : SPN, 2010. ISBN 978-80-10-01828-4.

Orbánová, D. – Velichová, Ľ.: Praktická ekonomika 2 pre stredné umelecké školy. Bratislava : SPN, 2012. ISBN 978-80-10-02029-4.

Orbánová, D. – Velichová, Ľ.: Maturujem z ekonomiky. Štvrté, prepracované a doplnené vydanie. Bratislava : SPN, 2009. ISBN 978-80-10-01594-8.

Orbánová, D. – Velichová, Ľ.: Maturujem z ekonomiky a ekonómie. Bratislava : SPN, 2014. ISBN 978-80-10-02575-6.

Jazyky

  • Anglický jazyk,
  • Nemecký jazyk,
  • Ruský jazyk

 

 

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?