Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

NOVÁKOVÁ, Michaela, Ing., PhD.
NOVÁKOVÁ, Michaela, Ing., PhD.
Katedra sociálneho rozvoja a práce
zástupkyňa pre rozvoj a spoluprácu
odborný asistent
4B53
+421 2 6729 1463
...

Konzultácie

Zimný semester 2019/2020

pondelok 10.45 - 11.30

streda 10.45 - 11.30

Vyučované predmety

  • Sociálna politika
  • Zdravotná politika
  • Aplikovaná sociálna politika
  • Sociálna práca

AAB               SIKA, Peter - ANTALOVÁ, Mária - NOVÁKOVÁ, Michaela – PONGRÁCZ, Eva - RIEVAJOVÁ, Eva - ŠIPIKALOVÁ, Silvia. Sociálna politika. Bratislava : EKONÓM, 2018. 354 s. Vydavateľstvo EKONÓM. ISBN 978-80-225-4544-0.

AAB               RIEVAJOVÁ, Eva - KAVEC, Ján - KLIMKO, Roman - KORIMOVÁ, Gabriela - MIHÁLY, Géza - NOVÁKOVÁ, Michaela - ORBÁNOVÁ, Darina - PČOLINSKÁ, Lenka -  PONGRÁCZ, Eva - PŘÍVARA, Andrej - SIKA, Peter - VELICHOVÁ, Ľudmila - VIDOVÁ, Jarmila. Súčasnosť a nové výzvy na trhu práce v meniacich sa sociálno-ekonomických podmienkach. Bratislava : EKONÓM, 2018. 160 s. Vydavateľstvo EKONÓM. ISBN 978-80-225-4552-5.

Nováková, M.: Zdravie a zdravotná starostlivsť v socioekonomických súvislostiach. Bratislava, Ekonóm 2014
Pechová, M., Stanek, V.: Zdravotná politika. Bratislava: Ekonóm, 2010,

Pechová, M., Osterle, A., Gulácsi, L.: Gesundheitssystementwicklung in den MOE – Ländern, Kurswechsel 2/2007, REMAprint Wien 2007, ISSN 1016 8419

PECHOVÁ, M.: Nezamestnanosť ako indikátor ekonomického procesu. In Nová ekonomika : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava scientific journal. ISSN 1336-1732. Roč. 6, č. 1 (marec 2007), s. 91-95.

ANTALOVÁ, Mária - DUDOVÁ, Iveta - HUSÁKOVÁ, Mária - MACKOVÁ, Eva - STANEK, Vojtech - OŠKOVÁ, Silvia - PECHOVÁ, Michaela - TKÁČIKOVÁ, Jarmila - SEDMÁKOVÁ, Michaela. Implementácia učiacej sa organizácie na Ekonomickej univerzite v Bratislave : vedecká monografia [elektronický zdroj]. Bratislava : [Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU], 2008. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2615-9.

Pechová, M.: Zdravotná starostlivosť a teória verejnej voľby. In: Zborník z medzinár. konferencie Hospodárska a sociálna politika EÚ III – aktuálne otázky. Senec 2008

Pechová, M.: Reforma zdravotníctva na Slovensku a jej korekcie. In: Zborník z medzinár. konferencie Hospodárska a sociálna politika EÚ – aktuálne otázky. Bratislava 2007, Vyd. EKONÓM 2007, ISBN 978-80-225-2351-6

COST:

- Empowering the next generation of social enterprise scholars. COST Action CA16206. Trvanie do 2021

VEGA:

- Ekonomické, legislatívne a inštitucionálne predpoklady a perspektívy rozvoja sociálnej a solidárnej ekonomiky v krajinách V4 vo väzbe na podporu sociálnej inklúzieVEGA 1/0367/17 – trvanie do 2020

- Investície domácností do bývania a možnosti ich alternatívneho využitia ako dodatočného príjmu v čase poberania dôchodkovej dávky VEGA 1/0251/19

Zameranie výskumu na nasledujúce obdobie – oblasť ekonomiky zdravotníctva, ohrozené a znevýhodnené skupiny obyvateľstva, sociálna pomoc a dobrovoľníctvo

Jazyky

  • Anglický jazyk,
  • Nemecký jazyk

 

Riešené projekty

  • Vedúca riešiteľského kolektívu projektu
    VEGA Ekonomické a sociállne súvislosti zdravia obyvateľstva a ich vplyv na kvallitu života

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?