Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

NOVÁK, Martin, Ing.
NOVÁK, Martin, Ing.
Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky
odborný asistent
5C27, D9.14
+421267295114
+421267295115
...
  • Informatika 1
  • Informatika 2
  • Informatika 3

NOVÁK, Martin. Vývoj informačnej gramotnosti v SR a EÚ. In Ekonomická teória a ekonomická realita : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pri príležitosti 40. výročia vedeckej spolupráce medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie : 9. november 2012 Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3476-5, s. [1-12].

NOVÁK, Martin. Informačná gramotnosť v SR a EÚ. In Východiská a výzvy pre sociálnu politiku v nastávajúcom desaťročí : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 9. jún 2011 [elektronický zdroj]. - Bratislava : [Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU], 2011. ISBN 978-80-225-3208-2, s. [1-9].

NOVÁK, Martin - ŠÓŠ, Ivan. Bezpečnosť informačných systémov v bankovníctve. In Mena, bankovníctvo, finančné trhy : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie pod redakciou doc. Ing. Evy Horvátovej, CSc. k vedeckým projektom: VEGA 1/3835/06, VEGA 1/2563/05, VEGA 1/2552/05, KEGA 3/5122/07, Rozvojový projekt - Využívanie IT ako prostriedku pre e-vzdelávanie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2422-3, s. 302-305.

GAŠPERANOVÁ, Agneša - NOVÁK, Martin. Using the LMS Moodle at Faculty of National Economy in computer science education. In Virtual University VU '07 : 8th International conference, proceedings. - Bratislava : STU Bratislava, 2007. ISBN 978-80-89316-09-0, s. 265-268.

ŠČESNÝ, Radovan - NOVÁK, Martin. Využívanie IKT ako prostriedku pre e-vzdelávanie na NHF. In Inovačný proces v e-learningu : workshop Ekonomickej univerzity : zborník abstraktov konferenčných príspevkov : Bratislava, 22. novembra 2005. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2005. ISBN 80-225-2104-3, s. 41.

NOVÁK, Martin. E-learning, moderný nástroj efektívneho vzdelávania. In Znalostná ekonomika - nové výzvy pre národohospodársku vedu. Medzinárodná vedecká konferencia. Znalostná ekonomika - nové výzvy pre národohospodársku vedu: Bratislava, 19.-20. október 2006 [elektronický zdroj]. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2006. ISBN 80-225-2249-X.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?