Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

NEŽINSKÝ, Eduard, Ing., PhD.
NEŽINSKÝ, Eduard, Ing., PhD.
Katedra hospodárskej politiky
zástupca vedúceho katedry
odborný asistent
4B.34
+421 2 6729 1454
...
nhf.euba.sk/administrator

Vyučované predmety

  • Prognostické metódy
  • Makroekonomické politiky 
  • Hospodárska politika

Jazyky

  • Anglický jazyk

 

Oblasti výskumu

  • Analýza efektívnosti a produktivity, eko-efektívnosť

 

Riešené projekty

Domáce

  • VEGA: Formovanie hospodárskej politiky pre dlhodobý ekonomický rast
  • VEGA: Technologická zmena, dobiehanie a ekoefektívnosť: rast a konvergencia v krajinách EÚ
  • APVV: Štruktúrne zmeny v slovenskej ekonomike – predpoklad prechodu do vyššieho štádia rozvoja

Zahraničné

  • Projekt 7. rámcového programu EÚ: Prosperita, blahobyt a práca pre Európu/WWW pre Európu

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?