Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

MIŠÚNOVÁ, Ema, doc. RNDr., CSc.
MIŠÚNOVÁ, Ema, doc. RNDr., CSc.
Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja
docent
3B.54
+421 2 6729 1329
...

Konzultácie

Utorok 11:30 - 12:30

Streda 11:30 - 12:30

 

Diplomový seminár

Streda 11:30 - 13:00

Vyučované predmety

 • Hospodárska geografia 1
 • Ekonomika životného prostredia
 • Regionálna geografia Slovenskej republiky

 

Gestor predmetov

 • Hospodárska geografia 1
 • Ekonomika životného prostredia
 • Regionálna geografia Slovenskej republiky

MIŠÚNOVÁ, Ema - MIŠÚN, Juraj. 2014. Rozšírenie hotelového trhu v Bratislavskom kraji a zavádzanie inovácií. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2014. ISSN 0139-8660, 2014, roč. 47, č. 4, s. 215-224. VEGA 1/0207/13.

MIŠÚNOVÁ, Ema. 2015. Ekoturizmus ako atraktívna forma turizmu a jeho princípy. In Konkurenceschopnost regionů a firem ve sjednocující se Evropě : studia. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2015. ISBN 978-80-87472-84-2, s. 24-32. VEGA 1/0207/13.

MIŠÚNOVÁ, Ema. 2015. Trends in the development of tourism marketing communications. In CERS - 5th Central European conference in regional science. international conference. CERS - 5th Central European conference in regional science : international conference proceedings, october 5th-8th, 2014, Košice [elektronický zdroj]. - Košice : Technical University of Košice, 2015. ISBN 978-80-553-2015-1, s. 622-633 CD-ROM. APVV-0101-10 KRENAR.

Vývoj terciárneho vzdelávania v sektore cestovný ruch v SR = Development of higher education in the tourism sector in Slovakia / Ema Mišúnová. - APVV-14-0512 UNIREG. In 19. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách [elektronický zdroj] : sborník příspěvků : Čejkovice, 15.-17. června 2016 / editori: Viktorie Klímová, Vladimír Žítek ; recenzent: Václav Toušek. - Brno : Masarykova univerzita, 2016. - ISBN 978-80-210-8272-4. - S. 1119-1127 CD-ROM.

Possibilities of studying tourism at Slovak universities / Ema Mišúnová. - APVV-14-0512. In Region v rozvoji společnosti 2016 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : Brno, 20.10.2016. - Brno : Mendelova unioverzita v Brně, 2016. - ISBN 978-80-7509-459-9. - S. 637-646.

Členstvo v domácich vedeckých inštitúciách:

 • Národný geografický komitét

Oblasti výskumu

 • Cestovný ruch
 • Regionálny rozvoj
 • Priame zahraničné investície

Riešené projekty

 • REDIPE – Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky (APVV)
 • Inovatívne koncepty a prístupy v rozvoji územných samosprávnych celkov v podmienkach znalostnej ekonomiky (VEGA)
 • KRENAR - Kreatívna ekonomika - národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly

Jazyky

 • Anglický jazyk,
 • Francúzsky jazyk

 

 

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?