Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

MARKO, Peter, Ing., PhD.
MARKO, Peter, Ing., PhD.
externý spolupracovník
...

MAJTÁNOVÁ, A., MARKO, P.: Poistné krytie prírodných katastrof. In: BIATEC 5/2007, str. 16-19, ISSN 1335-0900

MARKO, P.: Sekuritizácia v životnom poistení. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Evropské finanční systémy 2008, Brno, 2008. s. 423 – 427, ISBN 978-80-210-4628-3

MARKO, P.: Riziko straty z prerušenia prevádzky. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Nová teorie ekonomiky a managementu organizací, Praha, 2008. Plný text na CD. ISBN 978-80-245-1408-6

MARKO, P: Katastrofické dlhopisy. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Vývojové trendy v poisťovníctve I., Senec, 2007. Plný text na CD. ISBN 978-80-225-2318-9

MARKO, P.: Pandémia - hrozba pre poistný sektor. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Vývojové trendy v poisťovníctve II., Senec, 2008. Plný text na CD. ISBN 978-80-225-2556-5

Jazyky

  • Anglický jazyk, Nemecký jazyk

 

Oblasti výskumu

  • katastrofické riziká a ich poistenie, teroristické riziká a ich poistenie, alternatívne spôsoby prenosu rizík

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?