Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

MALACKÁ, Viera, Ing., PhD.
MALACKÁ, Viera, Ing., PhD.
Oddelenie bankovníctva a finančných trhov
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
vedúca oddelenia
odborný asistent
3C.30
+421 2 6729 1392
...
nhf.euba.sk/zamestnanec/userprofile/malacka-viera

ZS 2018/2019:

Streda: 12:00-13:30

 

 

Vyučované predmety

  • Peňažné trhy
  • Kapitálové trhy
  • Finančné trhy a bankovníctvo

Knižné publikácie
1. Malacká, V., Chovancová,B.: Peňažné a kapitálové trhy – zbierka príkladov. Vydavateľstvo Iura Edition, Bratislava, 2011. ISBN 978-80-8078-378-5
2. Chovancová, B. – Malacká, V. – Demjan, V. – Kotlebová, J.: Finančné trhy – nástroje a transakcie. Bratislava: Iura Edition, 2014. ISBN 978-80-8168-006-9
3. Chovancová, B. – Malacká, V. – Demjan, V. – Kotlebová, J.: Finančné trhy – nástroje a transakcie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-8168-330-5
4. Tkáčová, D. – Belás, J. – Horvátová, E. – Chovancová, B. – Malacká, V.: Finančné trhy a bankovníctvo. Praha: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7552-528-4

Publikacie v časopisoch a zborníkoch
1. Chovancová, B., Malacká, V.: Akciové trhy verzus reálna ekonomika. In: Ekonomické rozhľady, vedecký časopis NHF EU Bratislava, ISSN 0323-262X, 2011
2. Malacká, V.: Perspectives of the evolution of the Economy of India. In: vedecký recenzovaný zborník, Ist International Scientific Conference „Practice and Research in Private and Public Sector -11“. Mykolas Romeris University, Faculty of Economics and Finance Management. 2011. Vilnus, Ukraine
3. Malacká, V.: European repo market as a part of the international financial market. Registrovaný: Web of Science. In: How does central and eastern Europe cope up with the global financial crisis?: proceedings of the 7th international conference on currency, banking and international finance, 2012, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2012.
4. Malacká, V.: Obchodovanie na peňažnom trhu eurouzóny. In: Globálna hospodárska a finančná kríza - quo vadis?: elektronický recenzovaný zborník: vedecký seminár KBMR NHF EU [elektronický zdroj] Bratislava: Fin Star, 2013
5. Malacká, V.: Integrácia trhu s krátkodobými cennými papiermi na peňažnom trhu eurozóny. In: Aktuálne otázky finančných trhov: recenzovaný zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fin Star, 2013
6. Malacká, V.: Kvalitatívna analýza obchodov s krátkodobými cennými papiermi na peňažnom trhu eurozóny. In: Finančná a dlhová kríza a jej odraz na finančnom a realitnom trhu : elektronický recenzovaný zborník vedeckých statí zostavený v súvislosti s riešením vedeckých projektov PMVP I-13-102-00 a PMVP I-13-104-00 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013
7. Malacká, V.: Trh krátkodobých cenných papierov peňažného trhu eurozóny v podmienkach súčasnej finančnej krízy. In: Finanční trhy v roce 2013 a klíčové problémy jejich dalšího vývoje : sborník z 6. mezinárodní vědecké konference, Praha, 2013 [elektronický zdroj]. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2013
8. Malacká, V.: The Price of Money - Positive and Negative Aspects of Current Level in Euro Area. In: The role of financial sector in supporting the economic recovery of CEE countries. International conference on currency, banking and international finance. The role of financial sector in supporting the economic recovery of CEE countries: conference proceedings: 8th international conference on currency, banking and international finance,2014, Bratislava, Slovak Republic [elektronický zdroj] - Bratislava: EKONÓM, 2014
9. Malacká, V.: Opatrenia ECB na podporu úverovania a likvidity na peňažnom trhu eurozóny počas globálnej krízy. In: Vedecký časopis Finančné trhy – 4/2015
10. Malacká, V.: Yield Curve of American Certificates of Deposit. In: Vedecký časopis Finančné trhy – 1/2015
11. Malacká, V.: Application of Technical Analysis Indicators on the Stock Index Nikkei 225 In: Vedecký časopis Finančné trhy - 4/2015
12. Malacká, V.: Úrokové sadzby švajčiarskeho peňažného trhu a ich vplyv na výnosnosť štátnych obligácií. In Finančné trhy: vedecký časopis = scientific journal [elektronický zdroj]. - Bratislava: Derivát, 2016
13. Schwarzová, M. - Malacká, V.: Derivative trades between Slovak and foreign banks. In Challenges for financial sector of CEE countries in overcoming problems of economic integration in the EU. International conference on currency, banking and international finance. Challenges for financial sector of CEE countries in overcoming problems of economic integration in the EU : proceedings of the 9th international conference on currency, banking and international finance: 2016, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava: EKONÓM, 2017

1. VEGA č. 1/0449/10 – „Vplyv bankovníctva a finančných trhov na formovanie globálnej ekonomickej nerovnováhy“ (2010-2011) – vedúca projektu doc. Tkáčová, zástupca vedúcej
2. VEGA č. 1/0329/11 – „Kapitálový trh a jeho úloha pri podpore reálnej ekonomiky v rámci Eurozóny“ (2011-2013), vedúca projektu prof. Chovancová, spoluriešiteľ
3. VEGA č. 1/0124/14 – “Úloha finančných inštitúcií a kapitálového trhu v riešení problémov dlhovej krízy v Európe” (2014-2016) – vedúca projektu prof. Chovancová, spoluriešiteľ
4. VEGA č. 1/0009/17 – „Budovanie kapitálovej únie v rámci Európy a jej efekty pre jednotlivé členské krajiny“ (2017-2019) – vedúca projektu prof. Chovancová, spoluriešiteľ

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?