Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

LITTVOVÁ, Zuzana, Ing., PhD.
LITTVOVÁ, Zuzana, Ing., PhD.
Katedra poisťovníctva
externý spolupracovník
+421 2 6729 1516
...

MAJTÁNOVÁ, A., POLAVKOVÁ, K., LITTVOVÁ, Z. Postavenie životného poistenia Slovenskej republiky na poistnom trhu Európskej únie. In: Ekonomie a Management, 2005, č. 2. s. 28-38. ISSN 1212-3609.

LITTVOVÁ, Z. Štrukturované techniky predaja finančných služieb. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Evropské finanční systémy 2008,“ Brno, 2008. s. 413 – 417. ISBN 978-80-210-4628-3.

LITTVOVÁ, Z. Netetiketa v obchodnom vzťahu. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační procesy,“ Praha, 2008. s. 65 (abstrakt). Plný text na CD. ISBN 978-80-245-1408-6.

LITTVOVÁ, Z. Poistenie liečebných nákladov pre cudzincov. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Vývojové trendy v poisťovníctve I.,“ Senec, 2007. Plný text na CD. ISBN 978-80-225-2318-9.

LITTVOVÁ, Z. Etický kódex v poisťovníctve. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Vývojové trendy v poisťovníctve II.“ Senec, 2008. Plný text na CD. ISBN 978-80-225-2556-5.

Jazyky

  • Anglický jazyk,
  • Nemecký jazyk

 

Činnosti a aktivity

  • organizovanie workshopov, seminárov, konferencií

 

Oblasti výskumu

  • poisťovníctvo,
  • životné poistenie,
  • marketing v poisťovníctve

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?