Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

LISÝ, Ján, prof. Ing., PhD.
LISÝ, Ján, prof. Ing., PhD.
Oddelenie makroekonómie
Katedra ekonomickej teórie
profesor
5B.46
+421 2 6729 1550
...

LS 2019/2020

Po: 10:30 - 11:30
Št: 11:00 - 12:00

Ekonomická teória 1

Ekonomická teória 2

Dejiny ekonomických teórií

Liberálna a neoliberálna ekonómia

 

Gestor predmetov

Ekonomická teória 1

Ekonomická teória 2

Makroekonómia 2

Liberálna a neoliberálna ekonómia

Monografie: 4

Vysokoškolské učebnice: 10

Stredoškolské učebnice: 12

Skriptá: 34

Vedecké a odborné články: 27

Citácie a ohlasy v zahraničí: 80

Citácie v domácich publikáciách: 488

Jazyk

Anglický jazyk

Nemecký jazyk

Ruský jazyk

 

Činnosti a aktivity

  • 1998 – 2003 člen spoločnej odborovej komisie pre vedný odbor Ekonomická teória
  • 2003 – predseda spoločnej odborovej komisie pre vedný odbor Ekonomická teória
  • člen redakčnej rady Ekonomického časopisu
  • člen redakčnej rady časopisu Acta Academia Karviniensis, SU Karviná
  • člen redakčnej rady časopisu Ekonomika a spoločnosť, UMB Banská Bystrica
  • člen redakčnej rady časopisu Ekonomická Revue, EF VŠB Ostrava

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?