Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

LÁBAJ, Martin, doc. Ing., PhD.
LÁBAJ, Martin, doc. Ing., PhD.
Katedra hospodárskej politiky
docent
4B.04
+421 2 6729 1444
...
nhf.euba.sk/administrator

Vyučované predmety

 • Hospodárska politika
 • Ekonomický rast
 • Economic policy
 • Economic Growth
 • Štrukturálne súvislosti v ekonomike

Kompletný prehľad publikačnej činnosti je dostupný v SEK.

Vedecké práce v zahraničných časopisoch

 • LÁBAJ, Martin - LUPTÁČIK, Mikuláš - NEŽINSKÝ, Eduard. 2014. Data envelopment analysis for measuring economic growth in terms of welfare beyond GDP. In Empirica : journal of European economics [elektronický zdroj]. - Dordrecht : Springer, 2014. ISSN 0340-8744, 2014, vol. 41, pp. 407-424
 • CUARESMA, Jesus Crespo - LÁBAJ, Martin - PRUŽINSKÝ, Patrik. 2014. Prospective ageing and economic growth in Europe. In The journal of economics of ageing [elektronický zdroj]. - [Amsterdam] : Elsevier, 2014. ISSN 2212-828X, 2014, vol. 3, pp. 50-57
 • LÁBAJ, Martin et al. 2016. Market Structure and Competition in Transition: Results from a Spatial Analysis. Department of Economics Working Paper Series, 218, 2016. The full paper is available under http://epub.wu.ac.at/4851/.
 • CUARESMA, J.C - HAVETTOVÁ, M. LÁBAJ,M. 2013. Income convergence prospects in Europe: Assessing the role of human capital dynamic. Economic Systems, Available online http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0939362513000599, 31 August 2013, ISSN 0939-3625

Monografie

 • Menbere W. T. - Lábaj M. - Dujava D. 2011. Štruktúra ekonomiky a ekonomický rast: ako naplniť teóriu číslami. Bratislava: IRIS, 2011. 

 

Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 

 • LÁBAJ, Martin. Identifikácia výrobných reťazcov v slovenskej ekonomike v roku 2005. In Ekonomický časopis. Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2010. - ISSN 0013-3035. - Roč. 58, č. 9 (2010), s. 909-921.
 • LÁBAJ, Martin - LUPTÁČIK, Mikuláš - RUMPELOVÁ, Daniela. Štrukturálne súvislosti slovenskej ekonomiky na báze input-output analýzy. In Ekonomický časopis, 2008, roč. 56, č. 5, s. 477-494. (0.115 - IF2007). (2008 - Current Contents, SCOPUS). ISSN 0013-3035.
 • LÁBAJ, Martin. Analýza zdrojov ekonomického rastu metódou celkovej produktivity faktorov v Slovenskej republike v rokoch 1995-2006. In Ekonomický časopis, 2007, roč. 55, č. 10, s. 976-988. (0.268 - IF2006). (2007 - Current Contents, SCOPUS). ISSN 0013-3035.

 

Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 

 • LÁBAJ, Martin. Dôsledky zavedenia eura v Slovenskej republike v súvislosti s reálnou a nominálnou konvergenciou. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2007. ISSN 1337-2955, September 2007, roč. 3, č. 3, s. 79-84.
 • LÁBAJ, Martin. Teórie ekonomického rastu v historickej a teoretickej perspektíve. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava scientific journal. - Bratislava : EKONÓM, 2009. ISSN 1336-1732, Marec 2009, roč. 2, č. 1, s. 60-69. AV 4/2001/08.
 • LÁBAJ, Martin. Moderné teórie ekonomického rastu v teoretickej a historickej perspektíve. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISSN 1336-1732, 2010, roč. 3, č. 1, s. 53-67. AV 4/2001/08.

 

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 

 • LÁBAJ, Martin – LUPTÁČIK, Mikuláš. Comparison of the Structures and Interdependencies in the Slovak Economy in 2000 and 2005. In: Special Edition - Beiträge zum Halleschen Input-Output-Workshop 2010, IWH - Halle Institute for Economic Research, Halle 2010 – forthcoming.
 • LÁBAJ, Martin. Qualitative Input-Output Analysis and National Innovation System in Slovakia. In: International Journal of Transitions and Innovation Systems. Volume 1, No. 1, 2011 - accepted

 

Skriptá a učebné texty 

 • LÁBAJ, Martin. Ekonomický rast a rovnováha : praktikum. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 115 s. 
 • LÁBAJ, Martin. Ekonomický rast a rovnováha. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 110 s. [5,914 AH]. VEGA 1/0605/08. ISBN 978-80-225-2849-8.
 • FÜLÖP, Peter - KARABÍNOŠ, Stanislav - LÁBAJ, Martin. Národné účty. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 126 s. [5,498 AH]. ISBN 978-80-225-2950-1.

Oblasti výskumu

Zameriava sa na problematiku ekonomického rozvoja a analýzu zdrojov ekonomického rastu. Predmetom výskumu sú zároveň štrukturálne súvislosti v národnom hospodárstve a ich analýza prostredníctvom Leontiefovho modelu (a jeho rôznych modifikácií)

 

Riešené projekty

Domáce

 • VEGA: Vzťah medzi efektívnosťou a sociálnou spravodlivosťou - implikácie pre hospodársku politiku 
  Evidenčné číslo projektu: 1/0313/14, Doba riešenia projektu: 2014 – 2017, Zodpovedný riešiteľ
 • VEGA: Formovanie hospodárskej politiky pre dlhodobý ekonomický rast 
 • VEGA: Technologická zmena, dobiehanie a ekoefektívnosť: rast a konvergencia v krajinách EÚ 
  APVV: Štruktúrne zmeny v slovenskej ekonomike – predpoklad prechodu do vyššieho štádia rozvoja 

 

Zahraničné

 • 7RP: Projekt 7. rámcového programu EÚ: Prosperita, blahobyt a práca pre Európu/WWW pre Európu 

 

Pre prax

 • Štúdia pre ZAPSR: Národohospodársky význam automobilového priemyslu pre Slovensko

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?