Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

KLIMKO, Roman, Ing., PhD.
KLIMKO, Roman, Ing., PhD.
Katedra sociálneho rozvoja a práce
tajomník
odborný asistent
4B51
+421 2 6729 1471
...

Konzultácie

pondelok  15.30 - 17.00

 

 

Vyučované predmety

 • Trh práce a politika zamestnanosti
 • Ekonómia trhu práce
 • Kvalita života
 • Kvalita života (v anglickom jazyku)
 • Zelená ekonomika
 • Sociálno-ekologická transformácia
 • Ekonómia práce a ľudského kapitálu

Eva Rievajová, Eva Pongrácz, Roman Klimko: Trh práce a politika zamestnanosti . Učebnica,  2. preprac. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016 ISBN 978-80-225-4356-9

Eva Rievajová, Roman Klimko:  Špecifické otázky prístupov k rastu zamestnanosti v druhej polovici cieľového obdobia stratégie Európa 2020 . In GRANT journal [elektronický zdroj] : peer-reviewed scientific. - Hradec Králové : Technologické centrum Hradec Králové, 2016. - ISSN 1805-0638.

Eva Rievajová, Roman Klimko:  The Labour market in the Slovak Republic - structural problems . - In Economic and social development - the legal challenges of modern world : 16th international scientific conference : Split, 1-2 September 2016 : Book of proceedings  Varazdin Development and entrepreneurship agency, 2016. - ISSN 1849-7535.

RIEVAJOVÁ, Eva - KLIMKO, Roman. New challenges of the european employment strategy for labour markets in the European Union. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2014. ISSN 1336-1732, 2014, roč. 7, č. 1, s. 24-36. VEGA 1/0103/12.

KLIMKO, Roman - RIEVAJOVÁ, Eva. Reformy trhu práce v Španielsku a princíp flexiistoty. In GRANT journal [elektronický zdroj]. - Hradec Králové : Technologické centrum Hradec Králové, 2014. ISSN 1805-0638, júl 2014, č. 3, s. 22-25 online. VEGA 1/0103/12.

KLIMKO, Roman. Aktuálne výzvy v oblasti Európskej stratégie zamestnanosti. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný online časopis o ekonómii a ekonomike [elektronický zdroj]. - Bratislava : CAESaR - Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2013. ISSN 1336-9105, 2013, roč. 8, č. 5, s. 43-49 online.

PONGRÁCZOVÁ, Eva - KLIMKO, Roman. Trh práce a politika zamestnanosti : (aplikačné praktikum). 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 106 s. [3,332 AH]. ISBN 978-80-225-3491-8.

Riešiteľ: APVV-18-0435 – Behaviorálne intervencie v miestnej samospráve: zvyšovanie účinnosti miestnych verejných politík (2019 – 2022)

Zástupca vedúceho projektu: VEGA 1/0001/16: Súčasnosť a perspektívy zmien zamestnanosti a súvisiacich procesov v kontexte napĺňania cieľov Európskej stratégie zamestnanosti (2016 – 2019)
 
Zástupca vedúceho projektu: VEGA 1/0239/19: Implikácie behaviorálnej ekonómie pre zefektívnenie fungovania súčasných ekonomík (2019 – 2022)
 

Jazyky

 • Anglický jazyk,
 • Španielsky jazyk

 

Oblasti výskumu

 • politika zamestnanosti, trh práce, zelená ekonomika

 

 

Zahraničné pobyty

 • Universidad de Huelva, Španielsko (2012 - 2013, 2014, 2015, 2017)
 • Universidad Iberoamericana Puebla, Mexiko (2016)
 • University of Udayana, Indonézia (2017)

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?