Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

JACKO, Tomáš, Mgr., PhD.
www.researchgate.net/profile/Tomas_Jacko3
sk.linkedin.com/pub/tom-jacko/29/813/b27
JACKO, Tomáš, Mgr., PhD.
Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja
lektor
odborný asistent
5C.21
+421 2 6729 1557
+421 950 142 418
...
sk.linkedin.com/pub/tom-jacko/29/813/b27

Konzultácie

streda 12:30 - 13:30

štvrtok 12:30 - 13:30

(prosím kontaktujte ma vopred emailom + možnosť konzultácií aj cez SKYPE / TEL.)

 

Diplomový seminár

streda 18:30 - 20:00


Vyučované predmety

1. stupeň:

 • Kritické myslenie a argumentácia
 • Politické myslenie, riadenie a rozhodovanie
 • Workshop z verejnej správy 1

2. stupeň:

 • Etika, korupcia a transparentnosť NOVÉ - predmet aj v ponuke pre stredné školy
 • Verejná politika v AJ
 • Komparácia systémov verejnej správy
 • Workshop z verejnej správy 2

VIDEO ukážka z výučby

BLOG: https://tomasjacko.blog.sme.sk/

[kat. AAB] Malíková, Ľ.; Jacko, T. et al.: New Public Management a Slovensko: Podoby a aplikácia princípov. Bratislava: Vydavateľstvo UK, 2013. ISBN 978-80-223-3515-7

[kat. ABC] Jacko, T.: „Performance Measurement and Performance-related Pay in Slovak Local Government“, in: J. Nemec, M. S. de Vries (eds). Implementation of New Public Management Tools: Experiences from transition and emerging countries. Brusel: Bruylant, 2015, s. 251-266. ISBN 978-2-8027-4999-8.

[kat. AFC] Jacko, T.; Malíková, Ľ. Public Administration Reform in Slovakia: Reviewing Previous Structures and Adopting a New Model. Institut Universitaire Varenne (Collections de la Fondation Varenne) : Kultura collection (Lextenso editions). 2016. p. 667-686.    

[kat. AFC]: Public adminsitration reform in Slovakia - from weberianism to neo-weberianism? / Jacko Tomáš, Malíková Ľudmila, Junjan Veronca (Recenzent), Iancu Diana Camelia (Recenzent), 2014.  In: Government vs. Governance in Central and Eastern Europe: from Pre-Weberianism to Neo-Weberianism : The 22nd NISPAcee Annual Conference [elektronický zdroj]. - Bratislava : NISPAcee PRESS, 2014. - ISBN 978-80-89013-72-2. - Nestr. [10 s.] [CD-ROM].

[kat. AFC] Jacko, T.: „Performance-related Pay in Slovak and English Local Governments“ in Current Trends in Public Sector Research - Proceedings of the 18th International Conference. Brno: Masaryk University, 2014 s. 147-153. ISBN 978-80-210-6611-3

Riešené projekty

 • Manažment výkonnosti v miestnej samospráve a jeho aplikácia vo vybraných obciach na Slovensku (VEGA)
 • Právne a ekonomické aspekty korupcie - príčiny, dôsledky, prevencia a ekonomická analýza právnej úpravy (VEGA)
 • Kooperatívne aktivity miestnych samospráv a meranie ich účinnosti a efektívnosti (APVV)
 • Capacity Building of NAPA for Open Local Governance (SlovakAid/NISPAcee)

Jazyky

 • Anglický jazyk

 

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?