Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

HOCMAN, František, Ing., PhD.
HOCMAN, František, Ing., PhD.
Oddelenie podnikateľských financií
Katedra financií
odborný asistent
1C.28
+421 2 6729 1146
...

pondelok 17:00 - 18:00

štvrtok 09:00 - 10:00

Diplomový/Bakalársky seminár

pondelok 12:30 - 14:00

 

Vyučované predmety

  • Riziko a neistota vo financiách
  • Kapitálová štruktúra podnikateľských subjektov
  • Verejné financie

Oblasti výskumu

  • Úverové riziko (credit risk),
  • Trhové riziko (market risk),
  • Riziko likvidity (liquidity risk),
  • Operačné riziko (operational risk),
  • Obchodné riziko (business risk)
  • Nástroje kontroly (správa) (finančné a analytické)

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?