Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

HOCMAN, František, Ing., PhD.
HOCMAN, František, Ing., PhD.
Oddelenie podnikateľských financií
Katedra financií
odborný asistent
1C.28
+421 2 6729 1146
...

Pondelok   

Pondelok

12,30 - 13,30        

15,00 - 16,00

Vyučované predmety

  • Riziko a neistota vo financiách
  • Kapitálová štruktúra podnikateľských subjektov
  • Verejné financie

Oblasti výskumu

  • Úverové riziko (credit risk),
  • Trhové riziko (market risk),
  • Riziko likvidity (liquidity risk),
  • Operačné riziko (operational risk),
  • Obchodné riziko (business risk)
  • Nástroje kontroly (správa) (finančné a analytické)

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?