Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

LUCHAVA HAVETTOVÁ, Miroslava, Ing., PhD.
LUCHAVA HAVETTOVÁ, Miroslava, Ing., PhD.
Katedra hospodárskej politiky
rodičovská dovolenka
odborný asistent
4B.12
+421 2 6729 1412
...
nhf.euba.sk/administrator

Vyučované predmety

 • Empirický výskum
 • Úvod do empirického výskumu
 • Stratégia sociálno-ekonomického rozvoja
 • Hospodárska politika

 

Gestor predmetov

 • Empirický výskum
 • Úvod do empirického výskumu
 • Stratégia sociálno-ekonomického rozvoja

Havettová, M.: Analýza hodnoty pridanej spracovaním v rámci odvetvovej klasifikácie ekonomických činností. Doctus 2006, Bratislava: 2006.

Havettová, M. – Fliegová, J..: Vývoj v oblasti výskumu a vývoja v Slovenskej republike. In: Dialógy o ekonomike a riadení, Roč. 8, č. 25, Bratislava: 2006.

Havettová, M.: Pridaná hodnota, produktivita práce a ich vplyv na ekonomiku krajín EÚ a SR. In: Znalostná ekonomika – nové výzvy pre národohospodársku vedu, Bratislava: 2006.

Jazyky

 • Anglický jazyk

 

Činnosti a aktivity

 

Oblasti výskumu

 • Zameriava sa na analýzu vybraných makroekonomických ukazovateľov.

 

Riešené projekty

VEGA projekty

 1. Formovanie hospodárskej politiky pre dlhodobý ekonomický rast 
  Evidenčné číslo projektu: 1/0421/11
  Doba riešenia projektu: 2011 – 2013
 2. Rozšírený Leontiefov model so štruktúrnou dekompozíciou s aplikáciou na ekonomiku SR
  Evidenčné číslo projektu: 1/0795/12
  Doba riešenia projektu: 2012 - 2014

Projekty mladých vedeckých pracovníkov

 1. Havettová, M.: PMVP č. 2315018 „Teoretické a praktické východiská ponukovo orientovanej hospodárskej politiky“ – zodpovedná riešiteľka.
  Spoluriešitelia: Ing. J. Fliegová, Ing. Chandoga, Ing. J. Buday, Ing. Š. Sabo, Ing. S. Karabínoš. Doba riešenia 2009 - 2010.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?