Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

GERTLER, Ľubomíra, doc. Ing., PhD.
GERTLER, Ľubomíra, doc. Ing., PhD.
Oddelenie podnikateľských financií
Katedra ekonomickej teórie
docent
3B.04
+421 2 6729 1352
...

Pondelok 12,30 - 13,30

Utorok 12,30 - 13,30

 

Vyučované predmety

  • riziko a neistota vo financiách
  • teória a politika financií podnikateľskej sféry

Barnhill, T.M., Gertler, Ľ., Sivák, R.: Analýza integrovaného trhového a kreditného rizika na príklade bankového sektora na Slovensku. Ekonomický časopis, Vol. 54, 2006, No. 6: 539-554.

Oblasti výskumu

  • meranie finančných rizík (kreditné, trhové operačné, riziko koncentrácie a ostatné riziká v rámci Bazilej II)
  • odhad PD a LGD podľa prístupov v Bazilej II pre modelovanie kreditného rizika

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?