Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

DUJAVA, Daniel, doc. Ing., PhD.
DUJAVA, Daniel, doc. Ing., PhD.
Katedra ekonomickej teórie
externý spolupracovník
...

DUJAVA, Daniel. Ekonomické krízy a ekonomická veda. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016.

PAUWELS, Wilfried - DUJAVA, Daniel. Attending meetings: The Use of mixed strategies. In Ekonomický časopis: časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava: Ekonomický ústav SAV: Prognostický ústav SAV, 2015. ISSN 0013-3035, 2015, roč. 63, č. 6, s. 576-598.

DUJAVA, Daniel - LISÝ, Ján - PŘÍVAROVÁ, Magdaléna. Makroekonomická rovnováha a nerovnováha: teoretické a praktické problémy. Bratislava: Iura Edition, 2013.

DUJAVA, Daniel. Inovačné procesy z pohľadu teórie endogénneho rastu. In Ekonomický časopis: časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava: Ekonomický ústav SAV: Prognostický ústav SAV, 2013. ISSN 0013-3035, 2013, roč. 61, č. 6, s. 618-633.

DUJAVA, Daniel. Príčiny zaostávania nových členských krajín EÚ: empirická analýza na základe Montgomeryho dekompozície. In Politická ekonomie: teorie, modelování, aplikace. - Praha: Vysoká škola ekonomická, 2012. ISSN 0032-3233, 2012, roč. 60, č. 2, s. 222-244.

LISÝ, Ján - DUJAVA, Daniel - NOVÁK, Marcel - MORAVČÍK, Miloš. Ekonomický rast a ekonomický cyklus: teoretické a praktické problémy. Bratislava: Iura Edition, 2011.

WORKIE TIRUNEH, Menbere - LÁBAJ, Martin - DUJAVA, Daniel. Štruktúra ekonomiky a ekonomický rast: Ako naplniť  teóriu číslami. Bratislava: Milan Štefanko - IRIS, 2011.

DUJAVA, Daniel - LISÝ, Ján. Reálny ekonomický cyklus v podmienkach nedokonalého fungovania trhu kapitálu. In Ekonomický časopis: časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava: Ekonomický ústav SAV: Prognostický ústav SAV, 2010. ISSN 0013-3035, 2010, roč. 58, č. 10, s. 1006-1025.

Ekonomický rast

Monetárna a fiškálna politika

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?