Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

DRUGDOVÁ, Barbora, Ing., PhD.
DRUGDOVÁ, Barbora, Ing., PhD.
Katedra poisťovníctva
odborný asistent
5C.08
+421 2 6729 1539
...

Utorok 12:00 - 12:45

Štvrtok 17:00 - 17:45

 

Vyučované predmety

 • Podnikové poistenie
 • Poisťovníctvo
 • Financie
 • Manažment poisťovní

 

Gestor predmetov

 • Podnikové poistenie

AAB   DRUGDOVÁ, Barbora. Neživotné poistenie v teórii a praxi. 1. vyd. Bratislava : ŠEVT, 2012. 185 s. [10,4 AH]. ISBN 978-80-8106-051-9.

AAB   DRUGDOVÁ, Barbora. Neživotné poistenie. 1. vyd. Bratislava : ŠEVT, 2012. 191 s. [8,16 AH]. ISBN 978-80-8106-055-7.

AAB   BROKEŠOVÁ, Zuzana - DRUGDOVÁ, Barbora - PASTORÁKOVÁ, Erika - ONDRUŠKA, Tomáš. Perspektívy poistného trhu v Slovenskej republike v siločiarach civilizačných výziev. Recenzenti Zuzana Littvová, Peter Marko, Marian Tatár. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 193 s. [9,02 AH]. VEGA 1/1122/11. ISBN 978-80-225-3761-2.     

AAB   DRUGDOVÁ, Barbora. Podnikové poistenie : teória a prax. Lektorovali: Otto Sobek, Eva Ducháčková. 1. vyd. Bratislava : ŠEVT, 2013. 200 s. [10 AH]. ISBN 978-80-8106-056-4.

AAB   DRUGDOVÁ, Barbora. Poistenie neživotných rizík : teória a prax. Lektorovali: Otto Sobek ... [et al.]. 1. vyd. Bratislava : ŠEVT, 2016. 177 s. [9 AH]. ISBN 978-80-8106-068-7.

AAB   DRUGDOVÁ, Barbora. Neživotné poistenie. Lektorovali: Otto Sobek, Eva Ducháčková, Elena Karvašová. 1. vyd. Bratislava : ŠEVT, 2017. 191 s. [9,65 AH]. ISBN 978-80-8106-072-4.

ADE  DRUGDOVÁ, Barbora. Regarding the issue of insurance market in Slovak Republic being a part of financial market. In Universal Journal of Accounting and Finance. - San Jose, CA : Horizon Research Publishing, 2016. ISSN 2331-9712, october 2016, vol. 4, no. 4, pp. 117-120. VEGA 1/0236/15.

ADE   DRUGDOVÁ, Barbora. Comparison and analysis of the insurance market in V4 coutries. In Visnyk of the Lviv University : scientific journal. - Lviv : Ivan Franko National University of Lviv, Faculty of international relations, 2012. ISSN 2078-4333, 2012, vol. 30, pp. 323-337.

ADE   DRUGDOVÁ, Barbora. The Insurance Market in the Slovak Republic. In LE&M : Journal on Law, Economy and Management. - [London] : STS Science Centre, 2013. ISSN 2048-4186, 2013, vol. 3, no. 2, p. 9-11.

ADE   DRUGDOVÁ, Barbora. Towards the problems of insurance and insurance of non-life and international risks in the Slovka Republic. In LE&M : Journal on Law, Economy and Management. - London : STS Science Centre, 2015. ISSN 2048-4186, 2015, vol. 5, no. 2, pp. 27-30.

ADE   DRUGDOVÁ, Barbora. Towards the problems of insurance, insurance market and international risks in the Slovak Republic. In International journal of research studies in science, engineering and technology. - India : [S.n.], 2016. ISSN 2349-4751, 2016, vol. 3, no. 7, pp. 1-6.

ADF   DRUGDOVÁ, Barbora. Komerčný poistný trh v Slovenskej republike v období dlhovej krízy. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : MERKURY, 2012. ISSN 1337-9313, 2012, roč. 4, č. 1-2, s. 17-24.

ADF   DRUGDOVÁ, Barbora - SUROVÝ, Vladimír. Liability insurance for damages caused by abrupt and contingent pollution of environment. In Journal of East European Science and Research : scientific peer-reviewed journal. - Bratislava : European Institute for Development and Education, 2013. ISSN 1338-3302, 2013, vol. 4, no. 1, p. 105-112. VEGA 303.

AEC   DRUGDOVÁ, Barbora. The Insurance and commercial insurance market of part of the financial market in Slovakia. In Economic and management: challenges and perspectives : collection of scientific articles [elektronický zdroj]. - Vienna : East West Association for Advanced Studies and Higher Education, 2015. ISBN 978-3-903063-16-7, s. 193-195 [CD-ROM].

AEC   DRUGDOVÁ, Barbora. The insurance and the insurance market in Slovakia. In Economics, management, law : problems and prospects : collection of scientific articles. - Coventry, United Kingdom : Agenda publishing house, 2015. ISBN 978-617-7214-06-8, p. 29-32.

AEC   DRUGDOVÁ, Barbora. The Insurance market in the Slovak Republic. In Prospects for development of education and science: collection of scientific articles. - Plovdiv : Academic publishing house of the Agricultural university Plovdiv, 2016. ISBN 978-617-7214-32-7, p. 9-12. VEGA 1/0236/15.

AED   DRUGDOVÁ, Barbora. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú náhlym a náhodilým znečistením životného prostredia. In Environmentálna regulácia s využitím dane z energií : (vybrané problémy). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80225-3795-7, s. 67-79.

AED   DRUGDOVÁ, Barbora. Komerčný poistný trh v Slovenskej republike v období dlhovej krízy. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2013 : zborník vedeckých statí pri príležitosti 60. výročia založenia Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3651-6, s. 1-9 CD-ROM.

AED   DRUGDOVÁ, Barbora. K problematike komerčného poistného trhu a poistenia medzinárodných rizík ako súčasti neživotných rizík. In Vývojové trendy v poisťovníctve 2014 : recenzovaný vedecký zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3846-6, s. 89-95 CD-ROM. VEGA 1/0431/14.

AFB   DRUGDOVÁ, Barbora. The Slovak commercial insurance market. In Economic theory & economic reality. International scientific conference. Economic theory & economic reality : conference proceedings (peer-reviewed) : the 5th international scientific conference : november 13-14th, 2014, Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Department of economics of Faculty of national economy, 2014. ISBN 978-80-225-3884-8, s. 1-5 CD-ROM. VEGA 1/0431/14.

AFC  DRUGDOVÁ, Barbora. The Issue of the commercial insurance market and insurance of non-life risks. In Managing and modelling of financial risks. International scientific conference. Managing and modelling of financial risks : proceedings : 8th international scientific conference : 5th - 6th september 2016, Ostrava, Czech Republic [elektronický zdroj]. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3994-3. ISSN 2464-6989, pp. 188-194 online. VEGA 1/0236/15.

AFC DRUGDOVÁ, Barbora. Commercial insurance and commercial insurance market in the Slovak Republic. In Current scientific research. International scientific and practical conference. Current scientific research : collection of scientific articles : international scientific and practical conference : [27.1.2017, Montreal, Canada] [elektronický zdroj]. - Montreal : Publishing house BREEZE, 2017. ISBN 978-617-7214-49-5, pp. 58-61  online. VEGA  V-16-087-00.

AFC  DRUGDOVÁ, Barbora. The Issue of the commercial insurance, insurance market, non-life insurance and international risks in the Slovak republic. In Topical questions of contemporary science. International scientific and practical conference. Topical questions of contemporary science : collection of scientific articles : international scientific and practical conference : [24.2.2017, Taunton, USA]. - Taunton : Aspekt Publishing, 2017. ISBN 978-0-9988732-1-3, pp. 211-215 online. VEGA V-16-087-00.

AFC  DRUGDOVÁ, Barbora. The Commercial insurance market in the Slovak republic. In Development strategy of science and education. International scientific and practical conference. Development strategy of science and education : collection of scientific articles : [international scientific and practical conference : 30.3.2017, Namur, Belgium]. - Namur : Fidelite editions, 2017. ISBN 978-0-9942661-4-9, pp. 149-152 online. VEGA V-16-087-00.

AFC   DRUGDOVÁ, Barbora. The Issue of the commercial insurance market and insurance of non-life risks. - Registrovaný: Web of Science. In Managing and modelling of financial risks. International scientific conference. Managing and modelling of financial risks : proceedings : 7th international scientific conference : 8th - 9th september 2014, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3631-7, s. 167-173 CD-ROM.

AFC   DRUGDOVÁ, Barbora. The Issue of the commercial insurance,commercial insurance market and insurance of non-life risks. - Registrovaný: Web of Science. In Financial management of firms and financial institutions. International scientific conference. Financial management of firms and financial institutions : proceedings : 10th international scientific conference : 7th - 8th september 2015, Ostrava, Czech Republic [elektronický zdroj]. - Ostrava : VŠB - Technical university of Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3865-6. ISSN 2336-162X, s. 202-208 CD-ROM. VEGA 1/0431/14.

AFCDRUGDOVÁ, Barbora. Commercial insurance and commercial insurance market in the Slovak Republic. In Current scientific research. International scientific and practical conference. Current scientific research : collection of scientific articles : international scientific and practical conference : [27.1.2017, Montreal, Canada] [elektronický zdroj]. - Montreal : Publishing house BREEZE, 2017. ISBN 978-617-7214-49-5, pp. 58-61  online. VEGA  V-16-087-00.

AFC   DRUGDOVÁ, Barbora. The Issue of the commercial insurance, insurance market, non-life insurance and international risks in the Slovak republic. In Topical questions of contemporary science. International scientific and practical conference. Topical questions of contemporary science : collection of scientific articles : international scientific and practical conference : [24.2.2017, Taunton, USA]. - Taunton : Aspekt Publishing, 2017. ISBN 978-0-9988732-1-3, pp. 211-215 online. VEGA V-16-087-00.

AFC   DRUGDOVÁ, Barbora. The Commercial insurance market in the Slovak republic. In Development strategy of science and education. International scientific and practical conference. Development strategy of science and education : collection of scientific articles : [international scientific and practical conference : 30.3.2017, Namur, Belgium]. - Namur : Fidelite editions, 2017. ISBN 978-0-9942661-4-9, pp. 149-152 online. VEGA V-16-087-00.

AFC   DRUGDOVÁ, Barbora - BREVENÍKOVÁ, Daniela. Towards the problems of insurance, insurance market and insurance of non-life in Slovak republic. In Perspective directions of scientific researches. Conference. Perspective directions of scientific researches : collection of scientific articles : [conference : 30.9.2016, Coventry, United Kingdom]. - Coventry : Agenda Publishing House, 2016. ISBN 978-617-7214-40-2, pp. 187-191 online.

AFC   DRUGDOVÁ, Barbora. Towards the problems of insurance, commercial insurance market, non-life insurance and international risks on the Slovak republic. In Research: tendencies and prospects. International scientific and practical conference. Research: tendencies and prospects : collection of scientific articles : international scientific and practical conference : [28.4.2017, Mexico City, Mexico] [elektronický zdroj]. - Mexico City : Editorial Arane, S.A. de C.V., 2017. ISBN 978-0-9942661-5-6, pp. 130-135 online.

AFC   DRUGDOVÁ, Barbora. Commercial Insurance Market in the Slovak Republic. In Perspectives of Research and Development. International Scientific Conference. Perspectives of Research and Development : Collection of Scientific Articles : [International Scientific Conference : Dublin, Ireland, 25.8.2017] [elektronický zdroj]. - Dublin : SAUL Publishing, 2017. ISBN 978-0-9955865-2-9, pp. 73-76 online.

AFC   DRUGDOVÁ, Barbora. On the Issue of Commercial Insurance and Commercial Insurance Market in the Slovak Republic. In Financial Management of Firms and Financial Institutions. International Scientific Conference. Financial Management of Firms and Financial Institutions : Proceedings : 11th International Scientific Conference : 6th - 7th September 2017, Ostrava, Czech Republic [elektronický zdroj]. - Ostrava : VŠB - Technical university of Ostrava, 2017. ISBN 978-80-248-4139-7. ISSN 2336-162X, s. 209-213.

AFD   DRUGDOVÁ, Barbora. K problematike poistenia, poisťovníctva a komerčného poistného trhu v Slovenskej republike. In FIN STAR NET 2012 : zborník recenzovaných príspevkov z III. medzinárodnej [internetovej] vedeckej konferencie : Bratislava, 7.-9. februára 2012 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo Fin Star, 2012. ISBN 978-80-970244-5-1, s. [1-7].

AFD   DRUGDOVÁ, Barbora. K problematike poistenia a komerčného poistného trhu v Slovenskej republike v období dlhovej krízy. In Vývojové trendy v poisťovníctve 2012 : recenzovaný zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie : 31.5.2012 Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3428-4, s. [1-6].

AFD   DRUGDOVÁ, Barbora. Poistný trh ako súčasť finančného trhu v Slovenskej republike v kontexte dlhovej krízy. In Ekonomická teória a ekonomická realita : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pri príležitosti 40. výročia vedeckej spolupráce medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie :  9. november 2012 Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3476-5, [S. 1-6]. VEGA 1/1122/11.

AFD   DRUGDOVÁ, Barbora. Poistný trh v Slovenskej republike v období dlhovej krízy. In Spolupráca mestských regiónov v znalostnej ekonomike : zborník príspevkov z medzinárodnej on-line konferencie : Bratislava, január 2013. - Trenčín : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2013. ISBN 978-80-89600-10-6, s. 21-26. VEGA 1/1122/11.

AFD   DRUGDOVÁ, Barbora. K problematike medzinárodných rizík ako súčasti neživotných rizík v období dlhovej krízy. In Financie a riziko : recenzovaný zborník príspevkov zo XIV. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry financií Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá sa konala 26. novembra 2012 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave pod záštitou podpredsedu vlády a ministra financií SR Petra Kažimíra [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3515-1, s. [1-10]. VEGA 1/1122/11.

AFD   DRUGDOVÁ, Barbora. K problematike komerčného poistného trhu ako súčasti finančného trhu v Slovenskej republike. In Financie a riziko. Medzinárodná vedecká konferencia. Financie a riziko : zborník príspevkov z XV. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 25. - 26. novembra 2013 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3765-0, s. 89-94 CD-ROM. VEGA 1/0848/11.

AFD   DRUGDOVÁ, Barbora. K problematike komerčného poistného trhu ako súčasti finančného trhu v Slovenskej republike v období hospodárskej krízy. In Bratislavské právnické fórum 2013. medzinárodná vedecká konferencia. Bratislavské právnické fórum 2013 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 10.-11. október 2013, Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. ISBN 978-80-7160-365-8, s. 1-5 CD-ROM.

AFD   DRUGDOVÁ, Barbora. K problematike vzdelávania pracovníkov pôsobiacich v oblasti komerčného poisťovníctva a poistného trhu v Slovenskej republike. In Inovácie v ekonomickom vzdelávaní. Medzinárodná vedecká konferencia. Inovácie v ekonomickom vzdelávaní : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 10. novembra 2014, Bratislava, Slovensko [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3960-9, s. 1-7 CD-ROM. VEGA 1/0431/14.

AFD   DRUGDOVÁ, Barbora. K problematike poisťovníctva a poistenia medzinárodných rizík ako súčasti neživotných rizík v Slovenskej republike. In Financie a riziko 2014. Medzinárodná vedecká konferencia. Financie a riziko 2014 : zborník príspevkov zo XVI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : 24. - 25. november 2014, Bratislava, Slovensko : časť 2 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3992-0, s. 91-97 CD-ROM. VEGA 1/0431/14.

AFD   DRUGDOVÁ, Barbora. Towards the problems of isurance and insurance market and insurance in the Slovak Republic. In Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji 2015. Medzinárodná vedecká konferencia. Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji 2015 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Podhájska, 5.-7.11.2015. - Podhájska : Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o., 2015. ISBN 978-80-89608-28-7, s. 5-12.

AFD   DRUGDOVÁ, Barbora. K problematike kriminality v oblasti poistných podvodov v životnom a neživotnom poistení v Slovenskej republike. In Bratislavské právnické fórum 2015. Konferencia. Bratislavské právnické fórum 2015 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej UK v Bratislave, Právnickou fakultou v dňoch 9.-10. októbra 2015 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2015. ISBN 978-80-7160-411-2, s. 1167-1175  CD-ROM.

Oblasti výskumu

 • vo vedeckovýskumnej činnosti sa v období 1981 - 1990 zaoberala vedeckotechnickým pokrokom, bankovou politikou, úrokovou politikou, efektívnosťou úveru, organizáciou a riadením bankovníctva, úsporami obyvateľstva, úhrnnými finančnými vzťahmi a problematikou financií a mena,
 • období 1990 po súčasnosť sa zaoberá problematikou financií a mena, poisťovníctvom, poistným trhom, zdravotným poistením, dôchodkovým poistením, poistením podnikateľov, komerčným poistením, poistením zahraničných rizík, poistením medzinárodných rizík, životným poistením, neživotným poistením, poistným trhom v oblasti životného a neživotného poistenia v Slovenskej republike a v krajinách Európskej únie

Riešené projekty

 • spoluriešiteľka - výskumný projekt VEGA č. 1/0776/16. Zdaňovanie finančného sektora a harmonizačné  tendencie v Európskej únie.  Vedúca projektu: Doc. Ing. Mgr. Jana Kubicová, PhD., MBA, Katedra financií, NHF, EU, obdobie 2016 - 2018,
 • spoluriešiteľka - výskumný projekt VEGA č. 1/0236/15 Progresívne prístupy v kapitálovom rozpočtovaní a ich uplatňovanie v nefinančných podnikoch v SR. Vedúca projektu: Doc. Ing. Katarína Belanová, PhD. , Katedra financií, NHF, EU, obdobie 2014 - 2016,
 • spoluriešiteľka - Výskumná úloha "Efektívnosť úveru" výskumná úloha č. L /27 - F 3509 Katedra financií, NHF, VŠE, Bratislava, 1985,
 • spoluriešiteľka - výskumná úloha „ Využívanie finančných a menových nástrojov pri zvyšovaní efektívnosti socialistickej ekonomiky“ č. ŠPZV IX -2 -2/7 Evid. č. 216/1989, Katedra financií NHF VŠE Bratislava 1989,
 • spoluriešiteľka - výskumná úloha č. 2073 B/VI/73 Miesto a úlohy československého poisťovníctva , zodpovedná riešiteľka Doc. Ing. Viktória Čejková, CSc., obdobie 1991 - 1992 ,
 • spoluriešiteľka - výskumná úloha č. 2073 /B/VI/73 č. 0009/95 -interný garant, zodpovedná riešiteľka: Doc. Ing. Anna Majtánová, CSc. , obdobie 1994 –1995,
 • zástupca vedúcej projektu - výskumný projekt: "Segmentácia poistného trhu" výskumný projekt č. 0009/95 , vedúca projektu: Doc. Ing. Majtánová, CSc., obdobie 1995 –1996,
 • spoluriešiteľka - Výskumný projekt IGP č. 0029/99 Transformácia poisťovníctva v súvislosti s tendenciami začlenenia Slovenskej republiky do Európskej únie, vedúca projektu: Doc. Ing. Anna Majtánová, CSc., obdobie 1999 –2000,
 • zástupca vedúcej projektu - výskumný projekt VEGA 5068 Mechanizmus európskej integrácie v oblasti poisťovníctva - dopad na SR, vedúca projektu: Doc. Ing. Anna Majtánová, CSc. Katedra poisťovníctva, obdobie 2000 – 2002,
 • spoluriešiteľka - výskumný grantový medzinárodný projekt - dohoda ministerstva školstva Slovenskej republiky / č 336/ a Českej republiky/ č. projektu 223/,pod názvom: Proces transformácie poisťovníctva Českej republiky a Slovenskej republiky v príprave na vstup do Európskej únie, Katedra poisťovníctva, obdobie: 2000- 2001
 • zástupca vedúceho projektu - výskumný projekt č.20 –IGP: Komparácia poistenia rizík v podmienkach krajín Európskej únie a na Slovensku.
 • vedúci projektu: Ing. František Kozub, PhD, obdobie :2003 –2004 projekt nebol ukončený / práca na projekte prebiehala v období 1.1.2003 – 1.12.2003/
 • vedúca projektu - výskumný projekt č.12. – IGP: Poisťovníctvo v teórii a praxi v súvislosti so začlenením Slovenskej republiky do Európskej únie., obdobie 2002 – 2003, Katedra poisťovníctva
 • spoluriešiteľka - výskumný projekt VEGA č. 1/3792/06 Dopad globalizačných a integračných procesov na slovenský poistný trh II., vedúca projektu: Doc. Ing. Erika Pastoráková, PhD., Katedra poisťovníctva, obdobie 2007 - 2009,
 • spoluriešiteľka - výskumný projekt VEGA č.1/0569/11 vedúca projektu: Doc. Ing. Iveta Dudová, PhD. s názvom: Inteligentný a inkluzívny rast v kontexte stratégie Európa 20,20., Katedra sociálneho rozvoja a práce, obdobie 2011 – 2013
 • spoluriešiteľka - výskumný projekt VEGA č. 1/1122/11 ,vedúca projektu: Doc. Ing. Iveta Dudová PhD. s názvom: "Kľúčové výzvy inteligentného a inkluzívneho rastu pre ľudsky a sociálny kapitál. Katedra sociálneho rozvoja a práce, obdobie 2012 – 2014,
 • spoluriešiteľka - výskumný projekt MŠ VEGA č.1/0848/11s názvom : Environmentálna regulácia s využitím dane z energií., vedúci projektu: Ing. Anton Čiernik, PhD., Katedra financií obdobie 2011 – 2013,
 • spoluriešiteľka - výskumný projekt MŠ VEGA názvom :Perspektívy poistného trhu v Slovenskej republike v siločiarach civilizačných výziev, vedúci projektu: Doc. Ing. Erika Pastoráková, PhD., Katedra poisťovníctva, obdobie 2011 - 2013,
 • spoluriešiteľka - výskumný projekt MŠ VEGA č.1/1/0848/11 vedúci projektu: Doc. Ing. Ľuboš Pavelka, PhD., Katedra medzinárodného obchodu obdobie 2015 – 2017,
 • spoluriešiteľka - výskumný projekt VEGA č. 1/0431/14 Poistný vzťah ako kľúčový element fungovania poisťovníctva a jeho vývoj v kontexte spoločensko-ekonomických zmien vedúca projektu: Doc. Ing. Erika Pastoráková, PhD., Katedra poisťovníctva, obdobie 2014 - 2016,

Jazyky

 • Anglický jazyk,
 • Nemecký jazyk,
 • Ruský jazyk,
 • Francúzsky jazyk

 

Činnosti a aktivity

 • členka akademického senátu Národohospodárskej fakulty , EU v Bratislave , od roku 2009 – 2014
 • členka komisie pre štátne záverečné skúšky pre bakalárske štúdium na Katedre poisťovníctva, Katedre ekonomickej teórie, Katedre verejnej správy a regionálneho rozvoja, Katedra sociálneho rozvoja a práce,
 • členka komisie pre štátne záverečné skúšky pre inžinierske štúdium na Katedre poisťovníctva
 • členka komisie pre štátne záverečné skúšky pre bakalárske štúdium na Katedra hospodárskej politiky,
 • členka komisie ŠVOČ
 • členka odborového zväzu EU, Dolnozemská cesta č. 1, Bratislava, od roku 1974 - 2010, od roku 2016 -  doteraz
 • členka Klubu ekonómov, Konventná ul., Bratislava, od roku 1998 - 2011
 • členka British Council, Panská 17, 814 99 Bratislava, od roku 2006
 • členka Vedeckej rady ecoletra.com

 

Spolupráca so zahraničím

 • The University of Georgia, Terry College of Business Department of Banking and Finance, USA
 • Humboldt Universitat, Berlin, Nemecká republika
 • Moskovský inštitút, Moskva, Ruská federatívna republika
 • Wirtschaftuniversitat, Wien, Rakúska republika
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice, Poľská republika
 • VŠE, Praha, Česká republika
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, Česká republika
 • Masarykova univerzita , Brno, Česká rerpublika
 • VŠB Ostrava, Česká republika
 • Slezská univerzita, Karviná, Česká republika
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Česká republika

 

Ocenenia

 • cena – bronzová pamätná medaila fakulty za rozvoj Národohospodárskej fakulty , EU v Bratislave 14. 4.2009, dekanom NHF, EU, prof. Ing. Ján Lisý, PhD, dekan NHF, EU
 • Síkeliová, B : Vedeckotechnický pokrok a jeho finančný aspekt v rámci socialistickej ekonomickej integrácii, Celoštátna súťaž, študentskej vedeckej činnosti, ČSSR, Praha 1978, / 2. miesto /
 • Síkeliová, B.: Vedeckotechnický pokrok a jeho finančný aspekt v rámci socialistickej ekonomickej integrácii, Medzinárodná súťaž študentskej vedeckej činnosti, Bratislava, ČSSR, 1978, - /udelený titul / laureát,
 • Drugdová, B.. Vývoj úspor obyvateľstva, tvorba a využívanie v socialistickej ekonomike, III. ročník súťaže mladých ekonómov, "O cenu rektora VŠE" 29.6.1988, Bratislava, , / 2. miesto /
 • Drugdová, B.: Úspory obyvateľstva v prestavbe hospodárskeho mechanizmu, Federálne ministerstvo financií, Praha - Harrachov, 10. -12.05. 1988 Celostátní soutěž o nejlepší odbornou práci mladého pracovníka v oblasti financií, ČSVTS, FMF, Praha,
 • Drugdová, B.: Úspory obyvateľstva v prestavbe hospodárskeho mechanizmu, IV. ročník súťaže mladých ekonómov "O cenu rektora VŠE", 23.6.1989, Bratislava

 

Zahraničné pobyty

 • bezdevízová výmenná prax študentov - Moskva - Leningrad , ZSSR, /1992 /3 týždne/, návšteva Moskovského inštitútu, Štátnej banky v Moskve
 • bezdevízová výmenná prax študentov - Praha -1989 / l týždeň/, návšteva VŠE v Prahe, Ministerstva financií v Prahe, Štátnej banky československej v Prahe
 • Humboldt Universität, Berlín, NDR, 2.11. - 6.11.1987, medzinárodná výskumná úloha: "Úloha úveru a úroku v procese intenzifikácie socialistickej ekonomiky, ktorú riešila VŠE NHF, Bratislava a HU, Berlín, návšteva Štátnej banky v Berlíne, Štátnej sporiteľne v Berlíne
 • Federálne ministerstvo financií, Praha - Harrachov, 10. -12. 05. 1988, „Celostátní soutěž o nejlepší odbornou práci mladého pracovníka v oblasti financií“, ČSVTS, FMF, Praha
 • Ekonomicko správna fakulta, Brno ČR, 3. 4.1996, podklady k výskumnej
  práci: „Segmentácia poistného trhu“, VÚ č. 2073 /B/VI/73
 • Ekonomicko správna fakulta, Brno ČR, v dňoch 9.11.-10.11.200, medzinárodný výskumný grantový projekt č. 336 Ministerstva školstva Slovenskej republiky a č. 223 Českej republiky
 • Ekonomicko správna fakulta, Brno ČR, dňa 20.11.2000, medzinárodný výskumný grantový projekt č. 336, Ministerstva školstva, Slovenskej republiky a č. 223 Českej republiky, prednáška: „ Poistný trh v Slovenskej republike.“
 • Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava, Fakulta ekonomická, Česká republika, 11.-12. září 2001, medzinárodná konferencia pod názvom: „ FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU A FINANČNYCH ISTITUCÍ“, Ostrava, ČR
 • Svetový deň mladeže, Toronto, Kanada 23.7. - 30.7.2002
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky , Ústav financií a účetnictví, Zlín 22. a 23. května 2003,Česká republika, medzinárodná konferencia: FINANCE A ÚČETNÍCTVÍ VE VĚDE, VÝUCE A PRAXI - Silesian
 • University, School of Business Administration in Karvina, medzinárodná konferencia: FUTURE OF BANKING, AFTER THE YEAR 2000 IN THE WORLD AND IN THE CZECH REPUBLIC IX, ROLE OF BANKS IN CORPORATE GOVERNANCE AND FINANCING Karviná 2004, október 20.-21.2004, ČR
 • Ekonomicko správna fakulta, Šlapanice, Česká republika, 27.1.2005, VEŘEJNÝ A SOUKROMÝ SEKTOR, PARTNERSTVÍ A KONKURENCE
 • Svetový deň mládeže, Kolín nad Rýnom, Nemecko, 2005
 • Ekonomicko -správna fakulta, Brno, Česká republika, medzinárodná konferencia pod názvom: EVROPSKÉ FINANČNÍ SYSTÉMY 21.6 – 23.6.2005
 • Silesian University, School of Business Administration of Karvina, medzinárodná konferencia: 10 TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON FINANCE AND BANKING, Karviná 2005, október 19. –20.10.2005, Česká republika
 • Ekonomicko - správna fakulta, Brno, Česká republika, medzinárodná vedecká konferencia pod názvom: EVROPSKÉ FINANČNÍ SYSTÉMY 21.6.-23.6.2006
 • Ekonomicko - správna fakulta, Brno, Česká republika, medzinárodná vedecká konferencia k 15. výročiu založenia ESF MU Brno pod názvom: ČESKÁ REPUBLIKA V PROCESU GLOBALIZACE, 13.9.-14.9.2006
 • Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra financí, 2007. , Brno, 20. 6. - 21. 6. 2007,
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Mezinárodní vědecká konference. Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi, 2007
 • Ekonomická fakulta VŠB - TU Ostrava, Mezinárodní vědecká konference. Hospodářská politika v zemích EU: ekonomická krize - výzvy budoucnosti : VII. ročník mezinárodní konference 2009
 • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Finanční řízení podniků a finančních institucí 7. mezinárodní vědecké konference, 9.-10. září 2009 Ostrava , Česká republika 2009.
 • Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, mezinárodní vědecké konference, 27.5.-28.5.2010, Brno, Česká republika.
 • Masarykova univerzita - Ekonomicko-správní fakulta: Ekonomika a management organizací - výzkum, výuka a praxe , mezinárodní vědecké konference, 2010. ,Brno, Česká republika
 • Masarykova univerzita - Ekonomicko-správní fakulta: Evropské finanční systémy 2011 Ekonomika a management organizací - výzkum, výuka a praxe , mezinárodní vědecké konference, 2011. ,Brno, Česká republika
 • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava ČR, medzinárodná konferencie Managing and modelling of financial risks : 6th international scientific conference : proceedings : 10th - 11th September 2012,
 • Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava, Fakulta ekonomická, Česká republika, 8.- 9. september, 2014, medzinárodná konferencia pod názvom: Manažment a modelovanie finančných rizík , Ostrava, ČR,
 • Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava, Fakulta ekonomická, Česká republika, 7.- 8. September, 2015, medzinárodná konferencia pod názvom: Finančný manažment firiem a finančných inštitúcii, Ostrava, ČR,
 • Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava, Fakulta ekonomická, Česká republika,5.- 6. September, 2016, medzinárodná konferencia pod názvom: Manažment a modelovanie finančných rizík, Ostrava, ČR,
 • Svetový deň mládeže, Krakow, Poľsko, 25.7. - 31.7.2016
 • Ostrava, ČR, 6. – 7. 9.2017, medzinárodná vedecká konferencia

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?