Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

ČIERNIK, Anton, Ing., PhD.
ČIERNIK, Anton, Ing., PhD.
Oddelenie verejných financií a riadenia verejných výdavkov
Katedra financií
odborný asistent
3B.12
+421 2 6279 1332
...

štvrtok 17:00 - 18:00

Diplomový/Bakalársky seminár

štvrtok 18:00 - 19:00

Vyučované predmety

  • Finančná kontrola
  • Verejné rozpočty

Rudolf Sivák, Anton Čiernik. - Vyd. 1.. - Bratislava : Ekonóm, 2004. - 178 s. ISBN 80-225-1955-3

Oblasti výskumu

  • Financovanie a hodnotenie efektívnosti verejných investícií
  • Financovanie rozvoja železničnej infraštruktúry v Slovenskej republike
  • Analýza nákladov a prínosov verejných investícií

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?