Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

ČERVEŇOVÁ, Magdaléna, Ing., CSc.
ČERVEŇOVÁ, Magdaléna, Ing., CSc.
Oddelenie podnikateľských financií
Katedra financií
odborný asistent
3B.12
+421 2 6729 1332
...

 streda 12:30 - 13:30

Diplomový/Bakalársky seminár

 streda 12:30 - 13:30

Vyučované predmety

  • Teória a politika financií podnikateľskej sféry
  • Špeciálny seminár z teórie a politiky financií podnikateľskej sféry
  • Financie životného prostredia

Oblasti výskumu

  • podnikateľské financie SR a osobitosti financií odvetví NH,
  • ekonomické aspekty ochrany a tvorby ŽP

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?