Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

ČAPLÁNOVÁ, Anetta, prof. Ing., PhD.
ČAPLÁNOVÁ, Anetta, prof. Ing., PhD.
Oddelenie dejín ekonomických teórií a hospodárskych dejín
Katedra ekonomickej teórie
vedúca oddelenia
profesor
5B.31
+421 2 6729 1531
...

LS 2019/2020

Po: 13:00 - 14:00
Št: 12:30 - 13:30

Ekonomická teória 1 v anglickom jazyku (Principles of Economics 1)

Ekonomická teória 2 v anglickom jazyku (Principles of Economics 2)

Dejiny ekonomických teórií

Makroekonómia 3

 

Gestor predmetov

Makroekonómia 3

Teória verejnej voľby

Dejiny ekonomických teórií

Články v karentovaných časopisoch a v časopisoch registrovaných vo Web of Science a Scopus

 • Čaplánová, A. (spoluautori: Hudson, J., Novák, M.) (2015) Public attitudes to GM foods: the balancing of risks and gains. Appetite, DOI:10.1016/j.appet.2015.05.031
 • Čaplánová, A. (spoluautori: Hloušková, J., Tsigaris, P., Sivák, R.) (2015) A Behavioral Portfolio Approach to Multiple Job Holdings, Review of Economics of the Household, 1-21, DOI 10.1007/s11150-015-9293-x
 • Čaplánová, A. (spoluautor: Novák, M.) (2015) Transakčné náklady, vlastnícke práva a externality – k vedeckému odkazu R.H. Coaseho, Politická ekonomie, č. 2, 245.
 • Čaplánová, A. (spoluautori: Orviská, M., Hudson, J.) (2014) The Impact of Democracy on Well-being, Social Indicators Research, Social Indicators Research 115.1 (2014): 493-508.
 • Čaplánová, A. (spoluautori: Sivák, R.,Willett, K.) (2013) Pricing mechanisms for cap and trade policies: Computer assited smart markets for air quality, Journal of Environmental Planning and Management, Volume 57, Number 8, 3 August 2014, 1240-1251(12).
 • Čaplánová, A. (spoluautori: Sivák, R., Hudson, J.) (2013) It takes two to tango: An analysis of credit applications, Eastern European Economics, vol. 51, no. 2, March–April 2013, 41–61. 
 • Čaplánová, A. (spoluautori: Sivák, R., Hudson, J.) (2012) Vplyv priamych zahraničných investícií na inovačnú činnosť firiem. Politicka Ekonomie 6 (2012): 765-788.
 • Čaplánová, A. (spoluautori: Sivák, R., Hudson, J.) (2011) The impact of governance and infrastructure on innovation. In Post-communist economies: journal of the centre for research into post-communist economies, June 2011, vol. 23, num. 2, 203-217- Cena rektora EU v Bratislave za najlepšiu vedeckú stať v zahraničnom karentovanom časopise (2011). 
 • Čaplánová, A. (spoluautor: Orviská, M.) (2010). Determinanty subjektívneho blahobytu jednotlivcov (Dezagregovaná analýza). Ekonomický časopis, (01), 61-73.
 • Čaplánová, A. (spoluautori: Orviská, M., Hudson, J.) (2006) A cross section approach to measuring the shadow economy. Journal of Policy Modeling, 28(7), 713-724.
 • Čaplánová, A. (spoluautori: Orviská, M., Hudson, J.) (2005) Intended Electoral participation in Transition Countries. Economics of Governance. Issue 6, 211-228.
 • Čaplánová, A. (spoluautori: Orviská, M., Hudson, J.) (2004) Eastern European Attitudes to Integration with Western Europe, Journal of Common Market Studies, June 2004, Vol. 42, Issue 2, 271-288 
 • Čaplánová, A. (2003) Does the institutional type matter? Slovak higher education on its way to diversity. Tertiary Education and Management. 2003. 6. 317-340.
 • Čaplánová, A. (2003) Teória ľudského kapitálu a súčasná slovenská ekonomika. Ekonomický časopis. 2003. 8. 947- 962.
 • Čaplánová, A. 1995. Teoretické koncepcie švédskych ekonómov a hospodárska politika. Politická ekonomie. Praha. 3. 1995. 401-412.
 • Čaplánová, A. (1994) Štokholmská škola - predchodca Všeobecnej teórie? Ekonomický časopis. 9. 1994. 661-671.

Jazyk

Anglický jazyk

 

Činnosti a aktivity

 • Členka Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 
 • Členka Predsedníctva APVV
 • Členka AS EU v Bratislave 
 • Členka VR NHF EU v Bratislave
 • Členka SOK Ekonomická teória, NHF EU v Bratislave 
 • Členka OK Financie, EF UMB, Banská Bystrica

 

Oblasti výskumu

 • Nová inštitucionálna ekonómia, teória verejnej voľby, ekonómia verejného sektora, dejiny ekonomických teórií, intelektuálne vlastnícke práva

 

Zahraničné pobyty

 • početné stáže, študijné, výskumné a prednáškové pobyty na výskumných pracoviskách a univerzitách v zahraničí

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?