Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

BOÓR, Matej, Ing., PhD.
BOÓR, Matej, Ing., PhD.
Oddelenie verejných financií a riadenia verejných výdavkov
Katedra financií
odborný asistent
3B.06
+421 2 6729 1316
...

Utorok

9,15 - 10,15

14,00 - 16,30

 

Vyučované predmety

  • Verejné financie
  • Financie

OCHOTNICKÝ, Pavol - BOÓR, Matej - SZITÁSIOVÁ, Valéria. Majú štrukturálne fondy a tzv. "veľkosť regionálnej vlády" v Slovenskej republike anticyklické a stabilizačné efekty? In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2014. ISSN 1336-1732, 2014, roč. 7, č. 1, s. 9-23. VEGA 1/0375/12.

BELIČKOVÁ, Kornélia - BOÓR, Matej. Reflecting the current debt crisis in the budgetary theories. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí : [zborník abstraktov] : XVIII. ročník mezinárodní odborné konference, Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, 12. - 13. 4. 2013 : konference se pořádá u příležitosti 60. výročí založení Vysoké školy ekonomické v Praze [elektronický zdroj]. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2013. ISBN 978-80-245-1929-6, s. [1-9].

Oblasti výskumu

 

  • Stabilizačné efekty veľkosti vlády

 

 

Riešené projekty

 

  • VEGA Fiškálne stabilizátory a ich cyklické efekty v ekonomike SR a v jej regiónoch (spoluriešiteľ)
  • VEGA 1/0838/14 (2014 - 2016) - Dlhové epizódy, fiškálna politika a fiškálne pravidlá (spoluriešiteľ)

 

Zahraničné pobyty

  • 2014/2015 - Univerzuta v Cagliari (Taliansko)

 

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?