Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

BELANOVÁ, Katarína, Doc., Ing., PhD.
BELANOVÁ, Katarína, Doc., Ing., PhD.
Oddelenie podnikateľských financií
Katedra financií
docent
1C.26
+421 2 6729 1146
...

Pondelok 8,30 - 9,15

Utorok 8,30 - 9,15

Vyučované predmety

  • Riziko a neistota vo financiách
  • Teória a politika podnikateľských financií
  • Teória a politika podnikateľských financií (AJ)

Belanová, K.: Financovanie školstva a spojov. In: Beňová, E. a kol.: Praktikum z financií verejnoprospešných subjektov. Bratislava: Ekonóm, 2004.

Belanová, K.: Financovanie spojov. Financovanie školstva. In: Beňová, E. a kol.: Financie verejnoprospešných subjektov. Bratislava: Ekonóm, 2005.

Belanová, K.: Finančno - ekonomické aspekty ochrany životného prostredia (recenzia). In: Ekonomický časopis, roč. 53, č. 1, 2005.

Belanová, K.: Počítačová podpora hodnotenia rizík a neistôt investičných projektov. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie: Znalostná ekonomika – nové výzvy pre národohospodársku vedu, Bratislava, 2006.

Oblasti výskumu

  • podnikateľské financie - podnikateľské prostredie v SR, malé a stredné podniky, hodnotenie investičných projektov podnikateľských subjektov, osobitosti financií jednotlivých odvetví národného hospodárstva, trvalo udržateľný rozvoj, ekonomické aspekty ochrany životného prostredia.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?