Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

ÁRENDÁŠ, Peter, doc. Ing., PhD.
ÁRENDÁŠ, Peter, doc. Ing., PhD.
Oddelenie bankovníctva a finančných trhov
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
docent
3C.10
+421 2 6729 1360
...
nhf.euba.sk/zamestnanec/userprofile/arendas-peter

ZS 2019/2020:

Utorok: 15.30-17.00

 

Vyučované predmety

  • Komoditné trhy
  • Komoditné trhy a reálne investovanie
  • Kolektívne investovanie
  • Investičné analýzy na kapitálových trhoch

Monografie
1. The Halloween Effect on Financial Markets. 2017, Praha: Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7552-576-5.
2. Analyzy na akciovych trhoch. 2017, Praha: Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7552-796-7
3. Dôchodkové fondy vo svete a na Slovensku. 2017, Bratislava: Wolters Kluwer, ISBN 978-80-8166-663-4

Učebnice
1. Komoditné trhy a reálne investície. 2012, Bratislava: Iura Edition, ISBN 978-80-8078-453-9.

Články v karentovaných časopisoch
1. The Adaptive markets hypothesis and the BRIC share markets. 2015, Ekonomický časopis, 63(10), ISSN 0013-3035.
2. Akciový trh verzus reálna ekonomika a jej indikátor HDP. 2016, Politická ekonomie, 64(8), ISSN 0032-3233.

Články v nekarentovaných časopisoch zaradených v databázach WoS a Scopus
1. Long Term Passive Investment Strategies as a Part of Pension Systems. 2015, Economics & Sociology, 8(3), ISSN 2071-789X.
2. Central and Eastern European Share Markets and the Halloween Effect. 2016, Montenegrin Journal of Economics, 12(2), ISSN 1800-5845.
3. The Halloween Effect on the Agriculture Commodities Markets. 2017, Agricecon, 63(), ISSN 0139-570X.

(2011-2013) - VEGA 1/0329/11 - Kapitálový trh a jeho úloha pri podpore reálnej ekonomiky
(2014-2016) - VEGA 1/0124/14 - Úloha finančných inštitúcií a kapitálového trhu pri riešení problémov dlhovej krízy v Európe
(2017-2019) - VEGA 1/0009/17 - Budovanie kapitálovej únie v rámci Európy a jej efekty pre jednotlivé členské krajiny
2010 - PMVP 2315019 - Slovenský bankový sektor a perspektívy jeho vývoja
2011 - PMVP 2315025 - Finančná exklúzia mladých ľudí v SR
2012 - PMVP 2315027 - Miesto, nástroje a úlohy finančného systému v snahe prekonať dlhovú krízu
2013 - PMVP I-13-102-00 - Finančná a dlhová kríza a jej dopad na finančné trhy

Ocenenia: 

2013 - publikácia Komoditné trhy a reálne investície - Cena LITA za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2012 v kategórii spoločenských vied
2016 - Ocenenie dekana NHF za mimoriadne výsledky v publikačnej činnosti za rok 2015

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?