Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

ANTALOVÁ, Mária, doc. PhDr., PhD.
ANTALOVÁ, Mária, doc. PhDr., PhD.
Katedra sociálneho rozvoja a práce
docent
4B54
+421 2 6729 1439
...

Konzultácie

Štvrtok:                         12:00 - 13:30

 

 

 

Vyučované predmety

 • Ľudské zdroje a personálny manažment
 • Kvalita života

 

Gestor predmetov

 • Ľudské zdroje a personálny manažment
 • Human Resources and Personnel Management
 • Kvalita života
 • Quality of Life

ALEXY, J. - ANTALOVÁ, M. 2003. Trh práce a manažment ľudských zdrojov. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2003. ISBN 80-225-1633-3.

ANTALOVÁ, M. 2005. Trh práce a manažment ľudských zdrojov. Seminárne cvičenia. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2005, ISBN 80-225-1954-5t.

ANTALOVÁ, M. 2005. Culture and Leadership. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM 2005. s. 73. ISBN – 80-225-2173-6.

ANTALOVÁ, M. - TKÁČIKOVÁ, J. 2006. Zlepšenie spoločenského uznania mladých výskumníkov v Slovenskej republike. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM 2006. ISBN 80-225-2099-3.

ANTALOVÁ, M. a kol. 2008. Implementácia učiacej sa organizácie na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Vedecká monografia. Bratislava : ŠEVT, 2008. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2615

ANTALOVá, M. - LALUHA, I., - BEDNÁRIK, R. -TKÁČIKOVÁ, J. 2010. Kvalita života. Teória, metodológia, empíria. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM 2010. ISBN 978-80-225-3043-9. 246 s.

ANTALOVÁ, M. 2010 Sociálna kvalita a kvalita pracovného života. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM 2010. ISBN 978-80-225-3088-0. 138 s.

ANTALOVÁ, M. - LALUHA, I. - PŘÍVARA, A. 2013. Kvalita života. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM 2013. ISBN 978-80-225-3596-0.

projekt BARCOM: Improving expertise in the field of industrial relations - riešiteľka

projekt VEGA 1/0002/16: Socio-ekonomické aspekty bytovej politiky v kontexte migrácie pracovnej sily - riešiteľka

 

Jazyky

 • Anglický jazyk

 

Činnosti a aktivity

 • Sociologická spoločnosť Asociácia pre tréning a rozvoj manažmentu v SR, City University

 

Oblasti výskumu

 • Manažment ľudských zdrojov
 • Kvalita života

 

Zahraničné pobyty

 • 1996 – Vzdelávacie inštitúcie vo Veľkej Británii - Roffey Park, Personnal Development Institute. (7 dní)
 • 2001 – Centre del Professorat i Recursos (CPR Manacor) Mallorca, Spain. Komparácia systémov celoživotného vzdelávania v Európskej únii. Účasť expertov: Fínsko, Dánsko, Nemecko, Španielsko, Taliansko, Francúzsko, Slovensko. (7 dní).
 • 2005 – CLIL Across Borders and Boundaries. University of Lapland, Rovanieri, Finland. Kurz zameraný na vzdelávanie predmetov v anglickom jazyku. (7 dní)

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?