Veľvyslanectvo mladých: Poznáme najlepšie projekty študentov!

8. ročník jedinečného projektu Veľvyslanectvo mladých, ktorého hlavnou myšlienkou je možnosť aktívne sa prejaviť pri riešení problémov mladých ľudí žijúcich na Slovensku, spoznal svojich víťazov!

Tento rok po druhýkrát za históriu projektu mali možnosť prezentovať aj vysokoškoláci. Z Ekonomickej univerzity BA sa predstavil projektom "Lepšia regulácia ako predpoklad zlepšenia kvality podnikateľského prostredia" Jakub Zeman.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.