Načítavam stránku...

 OBR FB1

Pochvala priamo od člena predstavenstva, spätná väzba na tvoju prácu a intenzívna spolupráca priamo s odborníkmi, aj o tom je korporátna Bankademy.

Bankademy je spoločným projektom Tatra banky, a.s., Národohospodárskej fakulty a Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Projektu sa zúčastnilo päť tímov z Národohospodárskej fakulty a jeden tím z Obchodnej fakulty, ktoré riešili reálne zadania v dvoch tématických oblastiach – korporátne a projektové financovanie. Tím Obchodnej fakulty sa venoval marketingu Projektu Bankademy a pripravuje tiež stánok na udalosť Jarná univerzita.

V letnom semestri 2016/17 prebiehala Bankademy pod vedením supervízorky Ing. Márie Širáňovej M.A., PhD. z Katedry bankovníctva a medzinárodných financií a supervízorky Ing. Veroniky Nekolovej, PhD. z Katedry marketingu.

Projekt vyvrcholil finálnymi prezentáciami, ktoré prebehli priamo v centrále Tatra banky. Tam študenti predviedli, čo sa počas  dvoch mesiacov naučili a najlepší samozrejme neodišli naprázdno. V každej z tématických oblastí bol vyhlásený najlepší tím a zároveň aj celkový víťaz s najväčším počtom bodov.

Na druhom mieste sa umiestnili študenti s témou Chirana T-Injecta – investičné a prevádzkové financovanie vybraného korporátu. Gratulujeme študentom Veronike Šiškovej, Marekovi Pavlovovi, Martinovi Lacekovi a Martinovi Labajovi, študentom 3. ročníka študijného programu Financie, bankovníctvo a investovanie

Na prvom mieste sa umiestnil tím s témou Projektové financovanie kancelárskej budovy UNIQ – Staromestská ulicaGratulujeme študentom Monike Štefancovej, Anne Valachovej a Erikovi Csatárimu, študentom 5.ročníka študijného programu Bankovníctvo. 

Počas celého trvania Projektu dostávali tímy informácie hneď od viacerých odborníkov z Tatra banky, ktorí sa im aj individuálne venovali a konzultovali s nimi zadania. Tím expertov bol vyskladaný tak, aby pokryl každú oblasť, ktorú študenti potrebovali pochopiť na zvládnutie svojej úlohy. Lucia Galková, Vedúca oddelenia firemných klientov a Pavol Stašík, Vedúci firemných analýz sa zameriavali na korporátne zadanie. Vladimír Lakatoš, Vedúci oddelenia financovnia nehnuteľností zastrešoval tému projektové financovanie.  Po výborne zvládnutých prezentáciách samozrejme nasledovala spätná väzba a zhodnotenie posledných nejasností.  

Projekty boli vyhodnotnotené skutočne veľmi pozitívne, čo prisudzujeme práve tomu, že ich viedli aj partneri z praxe. Víťazný tím zožal naozaj veľmi pozitívnu spätnú väzbu dokonca priamo od člena predstavenstva Tatra banky, pána Marcela Kaščáka, ktorý bol tiež jedným z finálnych hodnotiteľov projektov.  

Študenti okrem diplomov, ktoré si môžu priložiť k ich životopisu súťažili aj o cenu Talentway awards, ktorá bola vyhlásená na Jarnej univerzite dňa 3. 5. 2017.  

 

Viac informácii o aktivitách a podmienky účasti v BANKADEMY získate emailom na adrese supervisorky, Ing. Veroniky Nekolovej,PhD.: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

Radi ti poskytneme všetky potrebné informácie, ukážeme ti výsledky z projektov, vysvetlíme ti, ako sa môžeš zapojiť a čo získaš zapojením sa do predmetu.

 

bankademy 2017 

Na foto: Vladimír Lakatoš, Anna Valachová, Monika Štefancová, Erik Csatári

 

bankademy3 2017

Na foto: Monika Štefancová, Anna Valachová, Erik Csatári

 

bankademy2 2017

Na foto: Veronika Hačková, Heidi Hoghová

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?