Načítavam stránku...

V rámci výsledkov riešenia projektu mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia Dynamika tvorby pracovných miest v krajinách EMÚ a jej implikácie pre pracovnú migráciu organizovala v decembri 2016 Katedra ekonomickej teórie výskumný seminár na tému Trh práce a migrácia mladých ľudí.

Na seminári vystúpili:

doc. Ing. Vladimír Baláž, DrSc. (Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied)
na tému: Vnútroeurópska migrácia mladých ľudí: motívy, destinácie a ich determinanty

a

Ing. Miroslav Štefánik, PhD. (Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied)
na tému: Účinnosť opatrení aktívnej politiky trhu práce na Slovensku

 

 

 

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?